Wat kunt u zelf doen?

Mis niets en geef uw privé-e-mailadres aan ons door. Zo blijft u op de hoogte, ook als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Ook kunt u uw mening geven bij digitale onderzoeken, zoals het Risicopreferentieonderzoek.

Ga naar Mijn pensioen en geef daar uw e-mailadres door. Om naar Mijn pensioen te gaan, heeft u de MFA-app nodig. Bekijk hiervoor de MFA-handleiding.

Mijn pensioen

MFA-handleiding (pdf)

Heeft u vragen over uw pensioen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Op de landelijke website pensioenduidelijkheid.nl vindt u alle informatie over de nieuwe pensioenregels.

pensioenduidelijkheid.nl

Deze website (voorheen onsnieuwepensioen.nl) is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U vindt hier duidelijke informatie over alle veranderingen. Waarom er nieuwe regels komen, wat er verandert, maar ook wat hetzelfde blijft.

Pensioenakkoord

Bij Pensioenakkoord vindt u alle onderwerpen waar nu al iets over bekend is.

Het nieuwe pensioenstelsel is uitgewerkt in een Wetsvoorstel toekomst pensioenen. De wet gaat in op 1 juli 2023. Invoering van de wet houdt in dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt. Uw nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 in gaan.

Zodra de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij u daar uiteraard over. Berichten vanuit de werkgroep zetten wij op Mijn pensioen in Mijn archief.

Mijn pensioen

Het huidige pensioenstelsel sluit niet meer aan bij de veranderde omstandigheden. Lees meer bij Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Pensioenfonds bp heeft een werkgroep opgestart voor de invoering van de nieuwe pensioenregeling. In deze werkgroep zitten leden vanuit de ondernemingsraden en de vakverenigingen, maar ook vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, de werkgever en het pensioenfonds.

De werkgroep houdt u op de hoogte. Updates ziet u op uw portaal op Mijn pensioen. Hier kunt u ook de eerder verzonden updates terugkijken. Lees meer over de werkgroep.

Mijn pensioen

De Tweede Kamer heeft in december 2022 ingestemd met de Wet toekomst Pensioenen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met de wet, zodat de pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd hebben om de aanpassingen hiervoor door te voeren.

Door de invoering van het Pensioenakkoord verandert er veel. Een belangrijke wijziging is dat in de nieuwe regeling de ingelegde premie het uitgangspunt wordt in plaats van de hoogte van de pensioenuitkering. U bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op. Zo wordt duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u daarmee aan kapitaal opbouwt.

Houd onze pagina Pensioenakkoord en pensioenduidelijkheid.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Pensioenakkoord

Ja, het Pensioenakkoord is deels van toepassing. Omdat Pensioenfonds bp de pensioenen van Nederlandse werknemers beheert, is hierop het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht van toepassing. Een groot deel van de nieuwe wetgeving behoort tot het Nederlandse sociaal- en arbeidsrecht. Daarom moet Pensioenfonds bp hier ook aan voldoen.

De overige wetgeving geldt niet voor het OFP. Voor het financiële en prudentiële recht moet het fonds aan de Belgische wetgeving voldoen. Prudentieel recht houdt in dat het fonds moet waarborgen dat zij financieel gezond is.

Pensioenfonds bp werkt samen met vertegenwoordigers namens de werkgever, werknemers, slapers en gepensioneerden, voor het uitvoeren van het nieuwe Pensioenakkoord. Ook wel sociale partners genoemd. Zij gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden die in de nieuwe pensioenregeling komen. Onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. We houden u via onze updates op Mijn Pensioen zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Bekijk onze pagina Pensioenakkoord voor meer informatie.

De Sociale partners (vertegenwoordigers namens de werkgever, werknemers, slapers en gepensioneerden) beslissen over de nieuwe pensioenregeling. Het overzetten van opgebouwde rechten en aanspraken naar de nieuwe regeling heet “invaren”. De wijze waarop het “invaren” in de wet is opgenomen, is niet van toepassing op buitenlandse pensioenfondsen. Dat wil niet zeggen dat de opgebouwde rechten in de huidige vorm bij het OFP ondergebracht blijven. De wet biedt mogelijkheden om hiervoor andere keuzes te maken. Hierover is op dit moment nog geen besluit genomen.

Het beste moment om met pensioen te gaan, is een persoonlijke keuze. Op dit moment is het nog niet bekend hoe de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds bp eruit komt te zien. Daarnaast duurt het nog even voordat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw financieel adviseur.

Bekijk wat er gaat veranderen op onze pagina Pensioenakkoord.

Als u nu via Pensioenfonds bp pensioen opbouwt, bent u straks ook verplicht over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. Op dit moment is er nog niets besloten over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Om bezwaar te maken, moet u eerst weten of er in de nieuwe pensioenregeling onderdelen zitten waar u het niet mee eens bent. Als er bekend is hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet en u vindt dat dit in uw situatie niet juist is, dan kunt u hier volgens de volgens de klachtenprocedure (pdf) een klacht over indienen. De klacht wordt dan zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Bij Wat gaat er veranderen?  Onder het kopje “Iedereen krijgt een premieregeling” leest u meer over zowel de solidaire- als de flexibele premieregeling.

De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details hierover nog niet bekend.

Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

U hoeft op dit moment niets te doen. U krijgt bericht van ons als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Bekijk dan onze pagina Pensioenakkoord en lees de werkgroep updates op Mijn pensioen.
Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op onze pagina Pensioenakkoord. Wilt u weten of u nog ergens anders pensioen heeft opgebouwd? Log dan in op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen heeft staan.
In november 2023 hielden wij een Risicopreferentieonderzoek onder onze deelnemers die op dat moment bij bp in dienst waren. U kon meedoen aan dit onderzoek als u een persoonlijke uitnodiging hiervoor had ontvangen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en welke pensioenregeling het beste past bij onze deelnemers. Daarnaast geeft het een beeld van hoe de belanghebbenden van het pensioenfonds kijken naar belangrijke thema’s die spelen. Ook in het licht van de uitwerking van het pensioenakkoord. U kunt de uitkomsten teruglezen op onze website.