Maak kennis met de werkgroep

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 1 juli 2023 ingegaan. Onze huidige pensioenregeling moet door de invoering van deze wet, aangepast worden. Hiervoor heeft Pensioenfonds bp een werkgroep samengesteld. De werkgroep vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In deze werkgroep zitten leden vanuit de ondernemingsraden en de vakverenigingen, maar ook vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, de werkgever en het pensioenfonds.

Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft het doel om met een evenwichtig voorstel te komen voor een nieuwe pensioenregeling die als basis dient voor het overleg tussen de sociale partners. Uiterlijk 1 januari 2025 zullen de sociale partners de nieuwe pensioenregeling vaststellen. Dit is in de wet geregeld. Daarna duurt het nog even tot de nieuwe regeling van kracht is. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om de nieuwe regeling uit te gaan voeren.

Kennissessies werkgroep
Onder begeleiding van een externe partij zijn voor de werkgroep enkele kennissessies georganiseerd. Deze sessies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende kennis heeft van pensioen en van de nieuwe wetgeving en begrijpt welke keuzes gemaakt moeten worden. De gevolgen van de keuzes voor de verschillende doelgroepen binnen het pensioenfonds worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een stappenplan opgesteld om al deze keuzes op tijd en weloverwogen door alle betrokken partijen te kunnen laten maken. In mei 2022 is de werkgroep gestart met een kick-off bijeenkomst waarin de algemene uitgangspunten van de nieuwe wetgeving zijn besproken. De werkgroep is vandaag de dag nog steeds actief in gesprek om de details verder uit te werken. In de updates van de werkgroep delen wij de laatste ontwikkelingen.

Lees de updates van de werkgroep
De werkgroep heeft regelmatig overleg over het nieuwe Pensioenakkoord. In de Pensioenakkoord updates houden zij u graag op de hoogte. U vindt deze op Mijn pensioen in Mijn archief. Als u uw privé e-mailadres op Mijn pensioen heeft geregistreerd, ontvangt u per e-mail een bericht als er een update voor u klaar staat. 

Deze personen zitten in de werkgroep

Naam namens
Ed Zantman OR bp Raffinaderij Rotterdam B.V.
Marcel Tiesema Kaderlid FNV
Eric Batenburg Kaderlid CNV
Paul Koole Gepensioneerden
Sjoerd Gunnewijk Gepensioneerden
Adrian Tan Werkgever
Krista Meijer Werkgever
Peter-Paul van Tilborg Werkgever en het pensioenfonds

Deze personen ondersteunen de werkgroep

Naam functie organisatie
Sander Voskuilen Projectmanager Pensioenakkoord Mercer
Martijn van der Zee
Coördinator Werkgroep Pensioenakkoord Achmea Pensioenservices
Elsemieke van Hal Communicatieadviseur Achmea Pensioenservices