De beschikbare premieregeling

Deelnemers aan de beschikbare premieregeling (BP-regeling) van het OFP BP Pensioenfonds kopen op hun pensioendatum met hun opgebouwde kapitaal een pensioenuitkering. De deelnemer kan kiezen uit een vaste of variabele pensioenuitkering. Op basis van die keuze belegt het pensioenfonds de pensioenpremie.

Hoe werkt de BP-regeling?
Is uw salaris hoger dan € 107.593? Dan kunt u over het salaris boven dit grensbedrag vrijwillig deelnemen aan de beschikbare premieregeling van het BP OFP Pensioenfonds. Uw werkgever betaalt hiervoor maandelijks premie aan het pensioenfonds, dat de premie voor de deelnemers belegt. Op uw pensioendatum koopt u met uw opgebouwde nettokapitaal een pensioenuitkering (en eventueel een partnerpensioen) bij een verzekeraar. De hoogte van de uitkering hangt af van de waarde van uw ‘pensioenpot’ (de betaalde pensioenpremie + beleggingsresultaat) en van de inkoopfactor op dat moment (afhankelijk van de rentestand en de levensverwachting).

Welke beleggingsmogelijheden biedt de BP-regeling?
Tot juli 2018 was u verplicht om op uw pensioendatum met uw volledige pensioenkapitaal ineens een vaste pensioenuitkering te kopen. Door nieuwe wettelijke regels kunt u voortaan ook een deel van uw pensioenkapitaal langer rendement laten maken. Dit heet ‘doorbeleggen na pensioendatum’. Zo kan uw pensioenuitkering uit het resterende kapitaal hoger worden. Maar dus ook lager, als de beleggingen tegenvallen. Uw uitkering krijgt bij deze keuze een variabel karakter.

Vanaf 2018 biedt de BP-regeling, naast de bestaande beleggingsportefeuille lifecycle vast pensioen, een nieuwe beleggingsportefeuille: lifecycle variabel pensioen. De bestaande lifecycle vast pensioen bleek onvoldoende aan te sluiten op de mogelijkheid van doorbeleggen. Het risico in deze lifecycle wordt namelijk al een aantal jaar voor de pensioenleeftijd helemaal afgebouwd. Terwijl het voor doorbeleggen juist gewenst is dat er nog een bepaalde mate van risico in de lifecycle aanwezig is op de pensioendatum voor een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat. Vandaar de introductie van een nieuwe lifecycle.

De beleggingen in beide lifecycles blijven gelijk tot 15 jaar voor de pensioendatum die staat opgenomen in de pensioenregeling. Vanaf dan wordt het risico in de lifecycle variabel pensioen langzamer afgebouwd dan in de lifecycle vast pensioen. Daarnaast is het risico in de lifecycle vast pensioen naar boven bijgesteld voor uitzicht op een hoger rendement. In de informatiefolder op www.xbbp.eu ziet u de opbouw en kenmerken van beide beleggingsportefeuilles.

Wilt u doorbeleggen na pensioendatum? Ga naar www.xbbp.eu
Overstappen naar de nieuwe beleggingsportefeuille Lifecycle variabel pensioen is eenvoudig. Ga naar www.xbbp.eu en geef uw beleggingsvoorkeur door in het deelnemersportaal bij 'Wijzig beleggingsfondsen/Actie'. Maakt u geen keuze? Dan blijft het fonds uw premie beleggen in de lifecycle vast pensioen of op basis van de beleggingsmix die u zelf hebt samengesteld. U kunt ook uw pensioenleeftijd aanpassen aan de leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan. De afbouw van het risico in de lifecycle richt zich dan op de door u gewenste pensioendatum.

U heeft altijd de mogelijkheid om één van beide lifecycles te kiezen of om uw beleggingen zelf te beheren, onafhankelijk van de keuze of u wel of niet wilt doorbeleggen vanaf de pensioendatum. Overstappen naar lifecycle variabel pensioen is kosteloos.

Wat is het risico van dit product?
De ingelegde premies worden in deze regeling belegd. Beleggingsrendementen kunnen hoger maar ook lager uitvallen dan verwacht. De gevolgen hiervan komen voor uw rekening. Op uw pensioendatum koopt u bij een verzekeraar of andere pensioenuitvoerder met uw kapitaal een pensioenuitkering aan. De aankooptarieven voor pensioen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld omdat we in Nederland steeds langer leven of omdat de rente daalt. De gevolgen hiervan, positief of negatief, komen ook voor uw rekening.

Het OFP BP Pensioenfonds biedt doorbeleggen binnen het fonds zelf niet aan en verwijst u vanaf uw pensioendatum door naar een verzekeraar als u voor doorbeleggen kiest. Laat u zich goed adviseren door een financieel adviseur over de voor- en nadelen van doorbeleggen na uw pensioendatum.

Past uw risicoprofiel nog bij u?
Zeker als uw pensioenleeftijd dichterbij komt, wilt u liever niet te veel risico meer lopen met uw pensioenkapitaal. Controleer daarom regelmatig of uw risicoprofiel nog bij u past. Dat kan via een vragenlijst op de website van administrateur Previnet: www.xbbp.eu. Vanaf uw 55e toetst het OFP BP Pensioenfonds dit elk jaar. En wilt u niet langer zelf beleggen? Stap dan over naar een van de life cycles binnen de BP-regeling. Daarin wordt het beleggingsrisico automatisch kleiner naarmate de pensioendatum nadert.

Beleggingsrendementen

beleggingsresultaten 

In deze tabel ziet u de beleggingsrendementen van de beleggingsfondsen binnen de beschikbare premieregelingen van het BP pensioenfonds, zoals de Netto pensioenregeling. Neemt u deel of gaat u deelnemen aan een beschikbare premieregeling? Dan heeft u de keuze om in een of meer van deze beleggingsfondsen te beleggen. U kunt ook beleggen in zogenaamde ‘lifecycles’. Voor de lifecycles wordt ook gebruik gemaakt van deze beleggingsfondsen. Maar bij lifecycle-beleggen wordt de verdeling van de beleggingen automatisch aan uw leeftijd en de door u gewenste pensioendatum aangepast. U hoeft dan zelf niets te doen.

Bij beleggen voor pensioen gaat het om langetermijnrendementen. Behalve de wettelijk verplichte publicatie van het rendement over het afgelopen jaar, laat de tabel daarom ook de rendementen over een periode van 3 jaar en van 5 jaar zien. Onder Benchmark ziet u de gemiddelde rendementen in de markt. Zo kunt u vergelijken hoe onze beleggingsfondsen presteren ten opzichte van vergelijkbare beleggingsfondsen.

Heeft u nog vragen?
Lees voor meer informatie de brochure Beschikbare Premieregeling of de andere deelnemersinformatiefolders op www.xbbp.eu. Met eventuele vragen kunt u ook daar terecht.