Belangenbehartiging

bp kent 2 organisaties die de belangen van pensioengerechtigden behartigen: de Seconer en de VOBP.

De Seconer
De Seconer is een stichting van pensioengerechtigden van bp Raffinaderij Rotterdam. Iedere bp Raffinaderij Rotterdam medewerker die met (vroeg)pensioen gaat, wordt automatisch lid van de Seconer. Ook is een vertegenwoordiger van de Seconer lid van Dutch Management Committee (DMC) van Pensioenfonds bp en beslist mee over uw pensioen.

Wat doet de Seconer?
De Seconer behartigt de belangen van en we geven informatie aan pensioengerechtigden van bp Raffinaderij Rotterdam. Meer informatie over stichting De Seconer vindt u op de website: Seconer.nl.

De VOBP
De VOBP is een vereniging die de belangen behartigt van alle bp-gepensioneerden, vroeg-gepensioneerden en van hun nabestaanden. De VOBP heeft een deskundig en ervaren bestuur en telt momenteel ruim 400 leden. VOBP-vertegenwoordigers zitten in het Dutch Management Committee (DMC) van Pensioenfonds bp en beslissen mee over uw pensioen.

Wat doet de VOPB?
De kerntaak is het behoud van koopkracht voor de leden. Daartoe zet de VOBP zich in voor een waardevaste pensioen. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in april legt het bestuur verantwoording af en kunnen leden elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Op de website van de VOBP vindt u veel informatie over de vereniging en wat de VOPB allemaal doet voor haar leden: VOPB.nl.

Wilt u ook lid worden van de VOPB?
Bent u (vroeg-)gepensioneerd en wilt u graag lid worden van de VOBP? Dan kunt u zich hier direct aanmelden.

Aanmelden voor VOBP