Partnerpensioen

Bij Pensioenfonds bp regelen we ook een pensioen voor uw partner: partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Het is een levenslange uitkering.

Woont u samen? Dan zijn er wel voorwaarden. De pensioenregeling bij Pensioenfonds bp bestaat uit een basispensioenregeling en een netto pensioenregeling.

Basispensioenregeling
Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner 70% van uw ouderdomspensioen. Maar alleen als u tot uw pensionering bij uw werkgever werkte.

Stopt u eerder met werken? Of gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u tot dat moment bij deze werkgever opbouwde.

Tijdelijk partnerpensioen
Naast het levenslange partnerpensioen bestaat er ook tijdelijk partnerpensioen. Uw partner krijgt tijdelijk partnerpensioen als:

  • u overlijdt terwijl u actief deelneemt aan onze pensioenregeling. U bent dus geen ex-werknemer of gepensioneerde.
  • uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Het tijdelijk partnerpensioen is 10% van het ouderdomspensioen. Dat is maximaal € 28.626,- per jaar (2024).

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. U kunt hierover ook andere afspraken maken met uw ex-partner.

Wat moet u verder weten?

Netto pensioenregeling
Is uw salaris hoger dan de fiscale grens van € 137.800,- per jaar (2024) en neemt u voor het inkomen boven die grens deel aan de netto pensioenregeling? Dan heeft uw partner als u overlijdt, onder bepaalde voorwaarden recht op een netto partnerpensioen. Er is alleen recht op een nabestaandenuitkering als u op het moment van uw overlijden nog niet met pensioen was gegaan.

Bent u in dienst bij bp?
Voor actieve deelnemers heeft bp de verzekering van het partnerpensioen ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar keert het partner- en wezenpensioen uit na overlijden en niet het pensioenfonds. Het gespaarde kapitaal vervalt aan het pensioenfonds. Dit ziet u ook op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Het door de verzekeraar verzekerde netto partnerpensioen bedraagt 0,63% (in 2024) van de som van de jaarlijkse pensioengrondslagen over de jaren vanaf de datum van uw indiensttreding tot de 1e dag van de maand waarin u 68 jaar wordt. De pensioengrondslag in een bepaald jaar is uw pensioengevend salaris in dat jaar min de fiscale grens in dat jaar.

Bent u niet meer in dienst bij bp?
Bent u gewezen deelnemer en overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan draagt het pensioenfonds het opgebouwde pensioenkapitaal op uw Persoonlijke Rekening over aan een door uw nabestaanden te kiezen verzekeraar. De verzekeraar koopt hiermee voor uw nabestaanden een netto partnerpensioen en/of wezenpensioen aan.