Pensioen uitruilen

U kunt het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij Pensioenfonds bp onderling ruilen. Dit heet uitruil. De keuze voor uitruil kunt u maar 1 keer maken, namelijk als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer herzien.

Met de pensioenplanner berekent u wat dit financieel voor u betekent.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal uitruilen voor extra ouderdomspensioen. U krijgt zelf (later) een hogere pensioenuitkering. Maar als u overlijdt, krijgt uw partner dan minder of geen partnerpensioen. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. Als extra controle stuurt u ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee. Maak op de kopie het BSN en pasfoto wel eerst onherkenbaar.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf (later) een lagere pensioenuitkering.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Uw werkgever geeft de afspraken die u maakt aan ons door.

We berekenen uw pensioen opnieuw. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.