Pensioen uitruilen

U kunt het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij Pensioenfonds bp onderling ruilen. Dit heet uitruil. De keuze voor uitruil kunt u maar 1 keer maken, namelijk als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later niet meer herzien.

Met de pensioenplanner bij Mijn pensioen berekent u wat dit financieel voor u betekent.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal uitruilen voor extra ouderdomspensioen. U krijgt zelf (later) een hogere pensioenuitkering. Maar als u overlijdt, krijgt uw partner dan minder of geen partnerpensioen. Uw partner moet het hiermee wel eens zijn en een handtekening zetten. Stuur daarom ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner mee. Maak op de kopie het BSN en pasfoto wel eerst onherkenbaar.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf (later) een lagere pensioenuitkering.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan op het formulier. Stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Uw werkgever geeft de afspraken die u maakt aan ons door.

We berekenen uw pensioen opnieuw. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.