Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof bouwt u tijdelijk geen pensioen op. U blijft in dienst bij uw werkgever. U blijft ook deelnemer in onze pensioenregeling.

Wat moet u doen?

  • Vraag aan uw werkgever wat er bij onbetaald verlof geregeld is.
  • Uw werkgever informeert ons. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Wat moet u verder weten?

  • Onbetaald verlof is onder andere een sabbatical, studieverlof of levensloopverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk.
  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u maximaal 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen.
  • Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, kort- en langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof zijn andere vormen van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan onder voorwaarden door.