Kinderen

U hebt kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij wel enkele voorwaarden. U hoeft uw kind niet aan te melden. Wij krijgen alle gegevens van de gemeente waar u woont.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is uw natuurlijk, erkend of geadopteerd, en
  • uw kind is nog geen 23 jaar.

Is uw kind niet uw natuurlijk, erkend of geadopteerd kind, maar heeft u uw kind als eigen kind onderhouden en opgevoed? Dan komt dit kind onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor wezenpensioen.

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Dit vindt u in Mijn pensioen.