Hoger of lager pensioen

Bij Pensioenfonds bp mag u de hoogte van uw pensioenuitkering tijdelijk aanpassen. U begint op uw pensioendatum met een hogere pensioenuitkering en krijgt later een lagere pensioenuitkering.

U heeft 3 mogelijkheden voor een tijdelijk hoger pensioen:

  1. Een hoger pensioen tot de 1e dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, en daarna levenslang lager.
  2. Een hoger pensioen tot de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin u 70 jaar wordt, en daarna levenslang lager.
  3. Een hoger pensioen tot de 1e dag van de maand volgend op de maand waarin u 75 jaar wordt, en daarna levenslang lager.

Met de pensioenplanner in Mijn pensioen berekent u wat dit financieel voor u betekent.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 68e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u eerder met pensioen? Uw werkgever geeft de afspraken die u maakt aan ons door.

We berekenen uw pensioen opnieuw. We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een opgave. Daarin staan alle nieuwe bedragen. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.

Wat moet u verder weten?

  • Uw laagste pensioenuitkering moet minimaal gelijk zijn aan 75% van de hoogste pensioenuitkering.
  • U kunt deze keuze maar 1 keer maken, namelijk als u met pensioen gaat.