Uw pensioenuitkering

U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren.
  • Woont u in België? Om te voorkomen dat u in 2 landen loonbelasting en sociale verzekeringspremies betaalt hebben België en Nederland afgesproken dat u in België belasting betaalt over uw uitkering. Houdt u daar rekening mee.

Wat moet u verder weten?

  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e aan u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen en weekenden kunnen voor vertraging zorgen.
  • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan € 0,25.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst.
  • Het bestuur van Pensioenfonds BP bekijkt ieder jaar of er ruimte is om de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.