Samenwonen of trouwen

U bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien gaat u samenwonen of trouwen.

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde
Als u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Uw partner krijgt geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus ook niet bij Pensioenfonds bp aan te melden.

Uw AOW-uitkering verandert wel
Als uw partner ook een AOW-uitkering heeft, krijgt u voortaan ieder een AOW-uitkering voor gehuwden. Deze uitkering is (per persoon) lager dan de uitkering voor ongehuwden.

Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.