Pensioen 123 laag 1

Welkom bij Pensioenfonds BP!

U bent 21 jaar of ouder en u werkt bij BP Raffinaderij Rotterdam of BP Europa SE – BP Nederland. Daarom bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Mijn pensioen. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft opgebouwd. U logt in met DigiD.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen:

  • Laag 1 : uw pensioenregeling in het kort.
  • Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
  • Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2. Wij vullen misschien ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie. Lees meer in laag 2.


Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

  1. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op svb.nl.
  2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 13.785,- in 2019 geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. In deze regeling doet u dit in 2019 maximaal tot een salaris van € 107.593,-.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt 3% pensioenpremie, uw werkgever betaalt de rest. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

U bouwt in 2019 pensioen op over uw salaris tot € 107.593,-. Is uw salaris hoger? Dan kunt u meedoen aan de netto pensioenregeling. Zo bouwt u meer pensioen op.

U heeft bij ons meer keuzes. Bijvoorbeeld als u stopt met werken. U kunt dan een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. U heeft ook keuzes als u met pensioen gaat. Klik voor álle keuzes op het plaatje.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Uw pensioen groeit mee met de prijzen (maximaal 4% per jaar). Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Per 1 januari 2018 is uw pensioen met 1,4% verhoogd. Sinds 2015 verhoogden wij uw pensioen zo:

toeslag stijging van de prijzen
1-1-2017 0,3% 0,3%
1-1-2016 0,6% 0,6%

Hebben we een tekort? Dan vult de werkgever dit tekort aan. Dit sprak het pensioenfonds af met de werkgever. We verlagen uw pensioen niet.

Welke kosten maken wij?

Uw werkgever maakt kosten voor de administratie. Ons pensioenfonds doet dit om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk minstens 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website bij Met pensioen gaan. Of bel ons op 013 462 23 52.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl