Pensioen 123 laag 1

Welkom bij Pensioenfonds BP!

U bent 21 jaar of ouder en u werkt bij BP Raffinaderij Rotterdam of BP Europa SE – BP Nederland. U bouwt vanaf nu pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- onder Mijn pensioen. Bij uw 1e bezoek kiest u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft . U logt in met DigiD.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

  • Laag 1 : uw pensioenregeling in het kort.
  • Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
  • Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 68 jaar bent.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2. Wij vullen misschien ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij Contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor je pensioen. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Word je arbeidsongeschikt? Dan vullen wij je uitkering van de overheid aan. Bovendien blijf je in dat geval pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

  1. AOW: u krijgt dit van de overheid. U leest meer op svb.nl.
  2. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 13.785,- in 2019 geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. In deze regeling doet u dit maximaal tot een salaris van € 107.593,- in 2019.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. U betaalt 3% pensioenpremie, uw werkgever betaalt de rest. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is. U leest op uw loonstrook hoeveel u zelf betaalt.

Welke keuzes heeft u zelf?

Krijgt u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3.

U bouwt in 2019 pensioen op over uw salaris tot € 107.593,-. Is uw salaris hoger? Dan kunt u meedoen aan de nettopensioenregeling. Zo bouwt u meer pensioen op.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Uw pensioen stijgt dan maximaal 4% per jaar. Op 1 januari 2019 ging het pensioen voor deelnemers met 1,7% omhoog. Sinds 2016 verhoogden wij de pensioenen zo:

toeslag stijging van de prijzen
1-1-2018 1,4% 1,4%
1-1-2017 0,3% 0,3%
1-1-2016 0,6% 0,6%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle huishoudens

Voor 1 januari 2016 groeide uw pensioen meer met uw eigen salaris. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk evenveel verhoogd als de prijzen. Dan kunt u evenveel kopen met uw pensioen als nu.

Hebben we een tekort? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Ons pensioenfonds sprak dit met hem af. We verlagen uw pensioen niet.

Welke kosten maken wij?

Uw werkgever maakt kosten voor de administratie. Ons pensioenfonds doet dit om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk minstens 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?