Pensioen 123 laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Uw pensioen groeit mee met de prijzen (maximaal 4% per jaar). We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit jaar hebben wij uw pensioen per 1 januari 2023 met 4% verhoogd.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen zo:

toeslag stijging van de prijzen
1 januari 2022 2,7% 2,7%
1 januari 2021 1,3% 1,3%
1 januari 2020 2,6% 2,6%
1 januari 2019 1,7% 1,7%
1 januari 2018 1,4% 1,4%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle huishoudens

Voor 1 januari 2016 groeide uw pensioen mee met uw eigen salaris. De komende jaren wordt uw pensioen waarschijnlijk evenveel verhoogd als de prijzen. Dan kunt u evenveel kopen met uw pensioen als nu.

Hebben we een tekort? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Ons pensioenfonds sprak dit met hem af. We verlagen uw pensioen niet.