Pensioen 123 laag 2

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid krijgt u vanaf een leeftijd die afhangt van de levensverwachting. U leest hierover meer op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons wel eerder met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat u verdient.
 • het aantal jaren dat u werkt.
 • de regels in ons pensioenreglement.

Uw pensioenbedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw brutosalaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024).
 • Over het salaris dat overblijft bouwt u elk jaar 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.
 • Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouwt u over het deel boven dit salaris geen pensioen op in deze pensioenregeling. Wilt u meer pensioen opbouwen? Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.

Een voorbeeld

Uw salaris is € 37.545,- bruto per jaar. De franchise is € 17.545,-. U bouwt dus over € 20.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. U bouwt daarover 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 375,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van het opgebouwde pensioen in alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening.

partnerenwezenpensioen

Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan geldt dit.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen voor uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u als u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner ook een extra pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot dat moment waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen.

Het tijdelijk partnerpensioen is 10% van het ouderdomspensioen dat u bij ons opbouwde. Dit is maximaal € 28.626,- per jaar (2024).

Werkt u niet meer bij uw werkgever? Of bent u inmiddels met pensioen? Dan krijgt uw partner dit extra pensioen niet als u overlijdt.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent.
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een notariële samenlevingsovereenkomst. Of u heeft een onderlinge partnerverklaring, waarin u afspreekt dat u zorg draagt voor elkaar en een gemeenschappelijk huishouden heeft.
 • U sprak af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.

Kijk voor alle voorwaarden bij Partnerpensioen. Via Mijn pensioen kunt u uw partner aanmelden. Stuur ons ook een kopie van uw samenlevingsovereenkomst..

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 23e jaar
Dit is voor elk kind 14% van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind of een kind dat u erkent of adopteert.
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij meer mee aan uw pensioen dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent.

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. Dit geldt als u een WIA-uitkering krijgt. Voor uw arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80 tot en met 100% 100%

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? En is uw salaris hoger dan € 71.628,84 per jaar (2024), de WIA-inkomensgrens? Dan krijgt u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Dit is maximaal € 163.381,- per jaar (2024). Daarnaast krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Alle voorwaarden staan in ons pensioenreglement in laag 3.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan via contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.