Factor A (voor uw belastingaangifte)

Uw factor A is het pensioen dat u in een jaar opbouwde. Dit bedrag staat op uw Uniform pensioenoverzicht. Met uw factor A kunt u berekenen hoeveel extra pensioen u van de Belastingdienst in dat jaar mag opbouwen. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Tel dan de bedragen van uw factor A bij elkaar op. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

We hebben uw pensioenoverzicht aangepast
Vanaf 2021 ziet u op uw pensioenoverzicht ook de netto betaalde premies voor de berekening van uw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van uw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Wilt u uw jaarruimte berekenen? Gebruik dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.