Het pensioenfonds

U bouwt pensioen op bij OFP BP Pensioenfonds. Het OFP verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van BP in een aantal Europese landen, waaronder in Nederland. In de Nederlandse sectie zijn de medewerkers van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (voor 1 juli 2007 Netherlands Refinery Company B.V.) en de medewerkers van BP Europa SE - BP Nederland opgenomen. In dit onderdeel leest u meer over uw pensioenfonds.

Stichting Pensioenfonds BP is op 1 januari 2011 ontstaan door de fusie tussen de pensioenfondsen van BP Raffinaderij en BP Nederland. Op 1 juni 2016 werd de uitvoering van de pensioenregelingen van de aangesloten ondernemingen overgedragen aan het Europese pensioenfonds van BP: het OFP BP Pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds BP is na de overdracht, in 2016 opgeheven en geliquideerd.