Nieuw bij bp

U gaat werken bij bp Raffinaderij Rotterdam B.V., bp Europa SE – bp Nederlands of Castrol Nederland B.V. Pensioenfonds bp regelt dan uw pensioen.

U bouwt pensioen op vanaf de 1e dag van de maand dat u in dienst bent. U moet dan wel 21 jaar of ouder zijn.

Wat moet u doen?
U hoeft niets te doen. Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U krijgt daarna een brief. We leggen u daarin uit hoe uw pensioen geregeld is.

Wat kunt u verder regelen?

  • Hebt u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Een samenwonende partner moet u ook aanmelden bij het pensioenfonds.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.