Eerder met pensioen

Bij Pensioenfonds bp gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag ook eerder met pensioen.

Met de pensioenplanner bij Mijn pensioen berekent u wat dit financieel voor u betekent.

Wilt u eerder stoppen met werken?
U kunt met pensioen vanaf uw 58e. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan lager. Want de opbouw van uw pensioen stopt eerder en uw pensioen moet over meer jaren uitgekeerd worden. Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u mogelijk nog geen AOW van de overheid.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Uw werkgever geeft uw gewenste pensioendatum aan ons door.