Verhoging van pensioenen

Hoeveel is € 100,- later waard? Naarmate de jaren voorbijgaan, kunt u er steeds minder mee kopen. Omdat prijzen omhoog gaan, vindt geldontwaarding (inflatie) plaats en wordt het geld minder waard.

Toeslagverlening: hoe werkt dat?
Om te zorgen dat onze pensioenen toch hun waarde behouden, proberen we ze jaarlijks mee te laten stijgen met de inflatie. Dat noemen we toeslagverlening of het verhogen van de pensioenen.

We proberen uw pensioen jaarlijks te verhogen
In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgevers en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Het is de ambitie om de pensioenen jaarlijks net zoveel te laten stijgen als de inflatie, met 4% als maximum. Hierbij hanteren we de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit heet de Consumentenprijsindex. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We nemen jaarlijks een besluit over of de pensioenen verhoogd kunnen worden. In de voorwaardelijkheidsverklaring onderaan deze pagina, vindt u de pensioenverhogingen over de afgelopen jaren.

Deelnemers
Bouwt u pensioen op in het pensioenfonds? Dan compenseert de werkgever de inflatie en betaalt de kosten van deze toeslagverlening.

Pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners
De berekening van de toeslagverlening van pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners is anders. We kunnen de pensioenen verhogen als het pensioenfonds meer beleggingsrendement haalt dan wat nodig is.

We hebben een bepaald rendement nodig om uw pensioen straks te kunnen betalen. Hoeveel geld we in kas moeten hebben, hangt af van de hoogte van de rente en de levensverwachting van onze deelnemers. Als de rente daalt of als de levensverwachting stijgt, moeten we meer geld in kas hebben dan een jaar ervoor. Als we meer beleggingsrendement halen dan kunnen we de pensioenen verhogen. Voor de berekening van beide cijfers (beleggingsrendement en benodigd rendement) kijken we naar het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

Is er voldoende beleggingsrendement? Dan kan er een extra toeslag worden gegeven die maximaal gelijk is aan de gemiste verhogingen van de afgelopen jaren. Hierbij kijken we nooit verder dan 5 jaar terug. Lees ook onze voorwaardelijkheidsverklaring.

Downloads