Pensioenoverzicht

Uw UPO 2019 geeft de stand van uw pensioen op 31 december 2018. Waarom is dit jaarlijkse overzicht belangrijk en wat kunt u er mee?

In uw pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds BP en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden. Bekijk de video voor meer informatie.


Wat staat er in uw UPO?

  • U ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds BP. Ook voor uw eventuele partner en kinderen.
  • U leest hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat op 68 jaar.
  • Uw UPO 2019 geeft de stand op 31 december 2018.
  • De verhoging van 1,4% per 1 januari 2018 hebben wij verwerkt op uw UPO.

Wat staat er niet in uw UPO?
Wij hebben uw pensioen op 1 januari 2019 met 1,7% verhoogd. Dit vindt u niet terug op uw UPO 2019. De verhoging verwerken wij op het UPO 2020.

Waarom is het UPO belangrijk?
Het overzicht geeft u inzicht in uw pensioensituatie op dit moment. Het is goed om te weten wat u straks aan inkomen kunt verwachten. Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld minder uren werken, samenwonen of scheiden. Kijk op de pensioenplanner wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen. Meer informatie over uw pensioenopbouw vindt u bij Pensioen 1-2-3.

Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl
Wilt u meer weten over het opgebouwde pensioen bij vorige werkgevers? Deze informatie, net als een actuele inschatting van uw inkomen na pensionering, vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat ook hoeveel AOW u kunt verwachten.

Heeft u een vraag over het UPO?
U vindt hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over het UPO. U kunt ons ook bellen via (013) 462 23 52. Of stel uw vraag via e-mail.

Pensioenoverzicht

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u uw pensioenoverzicht 1 keer in de 5 jaar.

Nee. U vindt het verevende pensioen niet terug op uw pensioenoverzicht. Het pensioen voor uw ex-partner is van uw pensioen afgehaald, als het pensioenfonds u daarover een bericht heeft gestuurd. U vindt het pensioen voor uw ex-partner ook niet terug op uw pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

U vindt uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Daarvoor moet u inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u per brief van het pensioenfonds hebt ontvangen. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de administratie van het pensioenfonds.

Als uw persoonlijke gegevens of salarisgegevens niet juist zijn, stuurt u Pensioenfonds BP dan een e-mail met de juiste gegevens.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij "Wat moet ik doen bij ... samenwonen" leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van uw partner automatisch door van de gemeente waar u woont. Let op: dit gebeurt niet wanneer u in het buitenland woont. Dan geeft u dat zelf door aan Pensioenfonds BP, op dezelfde manier als bij samenwonen.

Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.