Bestuur

Pensioenfonds bp wordt aangestuurd door de Raad van bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Organigram bestuur OFP

Dutch Management Committee
Het Dutch Management Committee (DMC) ziet toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het Pensioenfonds bp. Ze coördineert de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast heeft het Dutch Management Committee een adviserende rol richting de Raad van bestuur van Pensioenfonds bp. Op belangrijke onderdelen moet de Raad van bestuur het Dutch Management Committee om advies vragen.

Het Dutch Management Committee bestaat uit 7 leden. De leden van het Dutch Management Committee zijn (vanaf 22 september 2021):

Werkgeversvertegenwoordiging namens
Vacature werkgever
F. Besemer werkgever
P.P.M. van Tilborg (voorzitter) werkgever
Werknemersvertegenwoordiging namens
E.T.M. Zantman OR bp Raffinaderij Rotterdam B.V.
P. Vercoulen OR bp Europa SE – bp NL
Pensioengerechtigden namens
P. Koole gepensioneerden
S. Gunnewijk gepensioneerden

Wilt u precies weten hoe het OFP bestuurd wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is? Kijk dan hier voor meer uitgebreide informatie.