Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?
U bent verplicht om 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) naar ons op de sturen. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  • Vul het formulier 'Bewijs van in leven zijn' in.
  • Laat het formulier ondertekenen door de gemeente of een notaris in het land waar u woont.
  • Stuur het formulier mét een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar Pensioenfonds BP.