Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen tot hun 23e recht op wezenpensioen.

Uw kind is voor ons…

  • uw eigen kind of een kind dat u erkent of adopteert.
  • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd in de basispensioenregeling als u tot uw pensioendatum bij bp was blijven werken.

Stopt u eerder met werken? Of gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgt uw kind alleen het wezenpensioen dat u tot dat moment opbouwde.

U vindt alle voorwaarden in het pensioenreglement (pdf).