Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft uw partner aangemeld bij het pensioenfonds.
  • Het samenlevingscontract of partnerverklaring is opgemaakt vóórdat u met pensioen ging.
  • U heeft een notarieel samenlevingscontract of partnerverklaring waarin uw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen. Of u kunt op een andere manier aantonen dat u een gezamenlijke huishouding voerde.
  • Uw partner is geen bloed- of aanverwant in rechte lijn.
  • U en uw partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven.
  • U en uw partner zijn beiden ongehuwd.

Hoe meldt u uw partner aan?

  • Meld uw partner aan in Mijn pensioen.
  • Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of een partnerverklaring mee.

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld.

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is?
Alle bedragen staan straks op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Dit vindt u in Mijn pensioen.