Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u in de periode dat u gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Andersom heeft u, als uw ex-partner werkt en pensioen opbouwt, recht op de helft van het ouderdomspensioen dat hij of zij tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van het ouderdomspensioen na een scheiding heet verevening.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het verdelen van uw pensioen.

 • U maakt samen andere afspraken
  Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

  -de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  -de pagina met pensioenafspraken
  -de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

  Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

  Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen.


Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Uw gemeente geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw scheiding dan zelf bij het pensioenfonds. Meld uw partner af in Mijn pensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.