Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u in de periode dat u gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Andersom heeft u, als uw ex-partner werkt en pensioen opbouwt, recht op de helft van het ouderdomspensioen dat hij of zij tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. De verdeling van het ouderdomspensioen na een scheiding heet verevening.

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.). Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het verdelen van uw pensioen.
 • U maakt samen andere afspraken
  Neem hiervoor contact met ons op. Stuur ons een kopie van uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant waaruit blijkt welke afspraken u met uw ex-partner hebt gemaakt.

Uw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen.

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Uw gemeente geeft de wijziging aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw scheiding dan zelf bij het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Dit heet bijzonder partnerpensioen.