Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf krijgt als u met pensioen gaat.

U gaat met pensioen als u 68 jaar wordt
Maar eerder stoppen met werken kan ook. Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om uw pensioen af te stemmen op uw wensen.

Basispensioenregeling
Elk jaar bouwt u 1,875% pensioen op over de pensioengrondslag.

  • De pensioengrondslag is uw pensioengevend salaris min de franchise.
  • Uw pensioengevend salaris is uw jaarsalaris inclusief eventueel ploegentoeslag, vakantiegeld en 13e maand. Het maximaal pensioengevend salaris € 137.800,- per jaar (2024). Dat is wettelijk zo bepaald.
  • Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW van de overheid. Daarom heeft de overheid bepaald dat pensioenfondsen rekening moeten houden met die AOW. Dat gebeurt door het gebruiken van een drempelbedrag: de franchise. De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Pensioenfonds bp gebruikt hiervoor de minimale fiscale normen. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024).

U betaalt samen met uw werkgever de premie
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies over aan het pensioenfonds. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel pensioenpremie u elke maand betaalt. Dit is jaarlijks 2,63% van de pensioengrondslag (in 2024).

Onze financiële situatie kan veranderen en daardoor ook uw pensioen. Pensioenfonds bp doet er alles aan om uw pensioen tegen risico’s te beschermen. De werkgever is onder andere verplicht om meer geld te betalen wanneer dit nodig is en eventuele tekorten aan te vullen.

Netto pensioenregeling
Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan kunt u pensioen opbouwen in onze netto pensioenregeling. Wij storten de premie voor uw netto pensioen elke maand op uw beleggingsrekening. Dit geld is uw netto pensioenkapitaal. We beleggen dit geld voor u. Gaat u met pensioen? Dan koopt u met dit kapitaal een netto pensioen. Dit heet een beschikbare premieregeling. Deelname aan de netto pensioenregeling is vrijwillig. Naast ouderdomspensioen hoort bij deze regeling ook partnerpensioen.

Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon
Dat gaat niet over uw hele loon. We houden namelijk al rekening met onze basispensioenregeling. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld, is de fiscale grens. De fiscale grens is € 137.800,- per jaar (2024). Over het loon min de fiscale grens wordt de beschikbare premie vastgesteld. Omdat het een netto pensioenregeling is, wordt op de bijdrage die de werkgever betaalt, eerst loonheffing ingehouden. Het bedrag dat netto overblijft storten wij op de beleggingsrekening. U kunt afstand doen van deelname aan de netto pensioenregeling. In dat geval wordt de werkgeversbijdrage bruto aan u uitbetaald en bouwt u geen netto ouderdomspensioen op. Voor het inkomen boven de fiscale grens is dan geen partnerpensioen verzekerd. U kunt alleen afstand doen van deelname als uw partner hiermee akkoord gaat. Uw partner moet de afstandsverklaring dus ook ondertekenen.