Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent betaalt uw werkgever uw salaris de eerste 2 jaar door. U bouwt dan ook gewoon ouderdoms- en partnerpensioen op.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Uw pensioenopbouw wordt gedeeltelijk of volledig premievrij voortgezet. Dit hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent verklaard door het UWV. Hoeveel u premievrij opbouwt, ziet u in deze tabel.

U bent voor dit % arbeidsongeschikt verklaard dan bouwt u dit % premievrij pensioen op
Minder dan 35% 0%
35% tot 45% 40%
45% tot 55% 50%
55% tot 65% 60%
65% tot 80% 72,5%
80% tot 100% 100%

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? En is uw salaris hoger dan € 71.628,84 per jaar (2024), de WIA-inkomensgrens? Dan krijgt u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Dit is maximaal € 163.381,- per jaar (2024).