Klachten en geschillen

OFP bp Pensioenfonds is u graag zo goed mogelijk van dienst en doet zijn uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan er weleens iets misgaan. We willen graag dat u uw klacht meldt. Dat helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. We behandelen uw klacht volgens de klachtenprocedure (pdf).

Dit zijn de stappen. De volgorde is belangrijk:

  1. Geef de klacht door aan de pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices) via Contact.
  2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Geef de klacht door aan het bestuur van het pensioenfonds.
  3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Geef de klacht door aan de Ombudsman Pensioenen voor advies.
  4. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.