OFP bp Pensioenfonds

U bouwt pensioen op bij OFP bp Pensioenfonds. Het OFP verzorgt de pensioenregeling van medewerkers van bp in een aantal Europese landen, waaronder in Nederland. In de Nederlandse sectie zijn de medewerkers van bp Raffinaderij Rotterdam B.V. (voor 1 juli 2007 Netherlands Refinery Company B.V.) en de medewerkers van bp Europa SE - bp Nederland opgenomen. In dit onderdeel leest u meer over uw pensioenfonds.

Stichting Pensioenfonds bp is op 1 januari 2011 ontstaan door de fusie tussen de pensioenfondsen van bp Raffinaderij en bp Nederland. Op 1 juni 2016 werd de uitvoering van de pensioenregelingen van de aangesloten ondernemingen overgedragen aan het Europese pensioenfonds van bp: het OFP bp Pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds bp is na de overdracht, in 2016 opgeheven en geliquideerd.

Welke kosten had het pensioenfonds in 2023?
De Nederlandse sectie van het OFP had de volgende kosten:

  • Uitvoeringskosten
    De kosten voor de administratie van de pensioenregeling noemen wij uitvoeringskosten. Deze kosten verdelen wij over het totaal aantal deelnemers (actieve medewerkers, voormalige (gewezen) medewerkers en pensioengerechtigden) binnen de OFP. De uitvoeringskosten waren per deelnemer € 346,11. Deze kosten betaalt de werkgever als onderdeel van de premie.
  • Beleggings- en vermogensbeheerkosten
    De kosten van vermogensbeheer zijn de kosten gedeeld door het gemiddeld belegd vermogen in een jaar. Deze kosten betaalt het fonds.
  • Bestuurskosten
    De leden van de Raad van Bestuur van het fonds en het Dutch Management Committee krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het fonds. Met uitzondering van de gepensioneerde afgevaardigden, zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding.

 

Taxonomieverordening
In de Taxonomieverordening staat of een economische activiteit duurzaam is of niet. Op basis van deze verordening geven pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 aan of zij ecologisch duurzaam beleggen. De taxonomieverordening hangt dus nauw samen met de SFDR. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Downloads