Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar.

Wat moet u voor uw pensioenuitkering regelen?

U had een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Een scheiding kan gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

 • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.
 • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Als u het pensioen wilt verevenen en gesplitst wilt laten uitkeren, moet u binnen 2 jaar na uw scheiding contact opnemen met Pensioenfonds bp. Lees meer over Scheiden.

U woonde samen
Uw pensioenuitkering verandert niet.

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt hier samen ook andere afspraken over hebben gemaakt. Meld uw partner af via Mijn pensioen
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?
  Uw partner kreeg geen recht op partnerpensioen toen u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Na uw overlijden ontvangt uw ex-partner daarom ook geen (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering kan veranderen
Als u beiden een AOW-uitkering heeft, kan de hoogte van deze uitkering hoger worden. Een AOW-uitkering voor 1 ongehuwde, niet samenwonende persoon is hoger dan voor iedere gehuwde of samenwonende partner. Lees meer over de AOW op de site van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.