Pensioen 123 laag 2

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen bij uw werkgever blijft werken.
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Inkomen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Er gelden dan waarschijnlijk ook andere belastingregels. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal over een salaris tot € 137.800,- per jaar (2024).

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening. U krijgt uw pensioen straks elke maand. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Wilt u pensioen opbouwen boven een salaris van € 137.800,- per jaar? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf? Alle regels vindt u in ons nettopensioenreglement onder laag 3.

opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,875%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw brutosalaris in dat jaar:

  • Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen.
  • Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.

Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U en uw werkgever betalen ook minder premie.

Er is ook een maximum. Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen op in deze regeling. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf?. Alle regels vindt u in ons nettopensioenreglement onder laag 3.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 37.545,- bruto per jaar. De franchise is € 17.545,-. U bouwt dus over € 20.000,- pensioen op. Over die pensioengrondslag bouwt u 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 375,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. U betaalt in 2024 zelf een premie van 2,63% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt de rest. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is.

De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw brutosalaris. U leest op uw loonstrook hoeveel uzelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is…
… uw brutosalaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024). Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager. U bouwt dus ook minder pensioen op.