Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. Dit is misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld op het risico dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. Gaat het financieel niet goed met ons pensioenfonds? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Dit spraken we met elkaar af.

indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2023 minder kopen dan in 2022. Dit heet inflatie.

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen
Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Uw pensioen gaat dan maximaal 4% per jaar omhoog. Maar alleen als het pensioenfonds aan alle voorwaarden voldoet. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit heet toeslagverlening.

De afgelopen jaren verhoogden wij uw pensioen zo
Per 1 januari 2023 verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers met 4%. U ziet in deze tabel ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

verhoging van uw pensioen stijging van de prijzen* verlaging van uw pensioen
1 januari 2022 2,7% 2,7% -
1 januari 2021 1,3% 1,3% -
1 januari 2020 2,6% 2,6% -
1 januari 2019 1,7% 1,7% -
1 januari 2018 1,4% 1,4% -
1 januari 2017 0,3% 0,3% -
1 januari 2016 0,6% 0,6% -

*De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vóór 1 januari 2016 groeide uw pensioen mee met uw eigen salaris
De afgelopen jaren stegen de prijzen even hard als het pensioen. Daardoor kunt u nu evenveel kopen met uw pensioen als in het verleden. Ook de komende jaren kunnen we uw pensioen waarschijnlijk evenveel verhogen als de prijzen.

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd
We verwachten dat we dit de komende jaren ook niet hoeven te doen.

Lees ook deze informatie

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Hebben we een tekort? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Ons pensioenfonds sprak dit met hem af. We verlagen uw pensioen niet.