Pensioen 123 laag 2

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U heeft een nieuwe baan. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze basispensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde mee nemen naar ons pensioenfonds
Bouwde u al pensioen op in een vorige baan? Dan kunt u dit pensioen meestal meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Bent u het niet eens met onze opgave? Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan.

Als u een klein pensioen heeft

  • Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.
  • Is uw pensioen lager dan € 592,51 per jaar (2024)? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

  • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
  • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Is de kans op verhoging van uw pensioen bij uw nieuwe uitvoerder de komende jaren groter? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. U leest het bij hoe zeker is uw pensioen?.

Kijk voor uw andere pensioen 1-2-3 op de website van die pensioenuitvoerder. De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken.

arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Bent u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij meer mee aan uw pensioen dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent .

Zo werkt het
In deze tabel leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. Dit geldt als u een WIA-uitkering krijgt:

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80% of meer 100%

Stuur ons de informatie van het UWV
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen. U krijgt daarover dan een brief. We houden u ook op de hoogte als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u misschien een uitkering van de overheid. Krijgt u een lage uitkering? Dan vullen wij uw uitkering aan. U krijgt dan een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken.

U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Kijk op UWV.nl voor de informatie van de overheid. Natuurlijk hoort u het van ons als u een aanvullend pensioen krijgt.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
U ziet bij Mijn pensioen welk deel wij voor u betalen. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Dat kan alleen als u en uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. U toont dit aan door ons een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of een partnerverklaring te sturen. In de partnerverklaring geeft u beiden aan dat u een gezamenlijke huishouding heeft en dat u voor elkaar zorgt. Meld uw partner ook bij ons aan via Mijn pensioen

U leest meer bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Kijk bij Partnerpensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Wilt u extra pensioen voor uw partner regelen? Dat kan met een Anw-hiaatverzekering. Vraag uw verzekeraar om meer informatie.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner krijgt dit deel van uw pensioen dan bij pensionering. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woont u in het buitenland? Meld uw ex-partner dan bij ons af
Dat doet u via Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Woont u in Nederland? Dan horen wij van uw gemeente dat u uit elkaar bent.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen voor het ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen als u samenwoonde. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Meestal hoeft u hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

  • Wilt u niet dat uw ex-partner later partnerpensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Geef die afspraken wel aan ons door.
  • Woonde u samen? En hadden u en uw partner een gezamenlijke huishouding volgens de regels in het pensioenreglement? Dan heeft uw ex-partner óók recht op partnerpensioen als u hem of haar bij ons aanmeldde. Tenzij u samen andere afspraken over het partnerpensioen maakte. Laat ons altijd weten wat uw afspraken zijn. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente. Meld uw ex-partner ook bij ons af. Dat doet u via Mijn pensioen.

Wilt u meer informatie?
Bijvoorbeeld over hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft? Kijk bij Wat moet ik doen bij… Scheiden of Einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel ons dan gerust.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het ouderdomspensioen dat u tot dan opbouwde.

U kunt misschien zelf maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

U hoeft het ons niet te laten weten als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. Uw partner en kinderen krijgen ook minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering ook over 80% salaris pensioen op. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Dat berekent u in onze pensioenplanner in Mijn pensioen.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan bouwt u tijdelijk geen pensioen op. U blijft wel verzekerd voor partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen. Zo krijgt uw partner een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof.

U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Bekijk of u zelf pensioen kunt blijven opbouwen
Stopt de opbouw van uw pensioen? Dan kunt u misschien zelf iets regelen om uw pensioen op peil te houden.

U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt
Wij horen dit van uw werkgever.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

U leest precies hoeveel AOW u later krijgt. En hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt.

Uw pensioen bij ons pensioenfonds vindt u bij Mijn pensioen. Of kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht, dat vindt u ook in Mijn pensioen, bij Mijn archief. U krijgt dit overzicht elk jaar van ons. Werkt u niet meer bij uw werkgever? Dan is dit elke 5 jaar.

vragen

Als u vragen heeft

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website bij Met pensioen gaan. Of neem contact met ons op.