Pensioen 123 laag 2

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een baan bij BP Raffinaderij Rotterdam B.V. of BP Europa SE – BP Nederland. Daarom bouwt u pensioen op in onze basispensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Bent u het niet eens? Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan.

Als u een klein pensioen heeft

 • Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.
 • Is uw pensioen lager dan € 592,51 per jaar in 2024? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verhogingen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder de komende jaren groter? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elke pensioenuitvoerder. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor uw andere Pensioen 1-2-3 op de website van die pensioenuitvoerder.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Soms kan waardeoverdracht niet direct
Is de financiële situatie van uw andere pensioenuitvoerder niet goed genoeg? Dan kan waardeoverdracht volgens de Nederlandse regels niet direct. Voor ons pensioenfonds geldt dit niet. Er zijn 2 situaties:

 • Als u uw pensioen meeneemt naar ons
  Gaat het financieel niet goed met uw oude pensioenuitvoerder? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude uitvoerder tot de financiële situatie weer goed is. Daarna krijgt u van ons een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.
 • Als u later een andere baan krijgt
  Gaat het financieel niet goed met uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij ons fonds tot de financiële situatie van uw nieuwe uitvoerder weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenpotjes? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Pensioen opbouwen boven een salaris van € 137.800,-

U mag in deze regeling pensioen opbouwen over een salaris tot € 137.800,- per jaar (2024). U betaalt geen loonbelasting over de premie. Zo is de opbouw van pensioen voor iedereen in Nederland financieel voordelig.

Wilt u méér pensioen opbouwen? Dan kunt u bij ons meedoen aan onze nettopensioenregeling. U bouwt dan ook pensioen op over uw salaris boven € 137.800,- per jaar. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. U betaalt wél loonbelasting over de extra premie.

Wilt u meer weten over de extra pensioenregeling? Vraag dit dan aan uw werkgever. U kunt zich bij hem ook aanmelden. U leest meer in ons Nettopensioenreglement in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Eerder met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Maar u kunt uw pensioen ook op een ander moment laten ingaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 58e met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e met pensioen gaan? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u vóór uw 68e met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner in Mijn pensioen.

hoog_laag_laag_hoog

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dus in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijd pensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot uw 68e. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de voorwaarden

 • U vraagt uw werkgever of u minder mag gaan werken. Vindt uw werkgever het goed dat u deels met pensioen gaat? Stuur hem dan een aanvraag om deels met pensioen te gaan.
 • U kunt vanaf uw 58e jaar deels met pensioen gaan.
 • Gaat u éérder dan 5 jaar voor uw AOW deels met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde.
 • In die situatie is er een maximum aan het deel van uw pensioen en het deel dat u nog werkt. Samen is dit niet meer dan de werktijd in uw arbeidsovereenkomst.
 • Gaat u binnen 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. U kiest zelf hoeveel pensioen u wilt.
 • U gaat uiterlijk op uw 68e jaar helemaal met pensioen.
 • U kunt pensioen aanvragen voor 10%, 20%, 30% of 40% van een volledige werkweek bij uw werkgever
 • U kunt uw pensioen 1 keer per jaar tot maximaal 40% verhogen.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement basispensioenregeling in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U berekent het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.

hoog_laag_laag_hoog

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen. U kiest dit als u stopt met werken bij uw werkgever. Of als u met pensioen gaat.

Als u een ex-partner heeft
Heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen)? Dan heeft dat gevolgen voor het pensioen van uw partner. Het partnerpensioen én het bijzonder partnerpensioen mogen samen niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen)? Dan mag u dit deel van uw ouderdomspensioen niet ruilen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?

 • U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U berekent het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.
hoog_laag_laag_hoog

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

Dit zijn de afspraken

 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.
 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • U kiest dit als u met pensioen gaat.
 • Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.
 • U kunt 25%, 50%, 75% of 100% van het partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen.
 • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt

Meer weten?

 • U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel extra pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.
hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag duren tot uw 70e of 75e. Of tot uw AOW ingaat.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Deze keuze kan alleen als u helemaal met pensioen gaat. En dus niet als u dit voor een deel doet.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.