Pensioen 123 laag 2

Welkom bij Pensioenfonds bp!

U bent 18 jaar of ouder en u werkt bij bp Raffinaderij Rotterdam B.V., bp Europa SE – bp Nederlands of Castrol Nederland B.V. Daarom bouwt u pensioen bij ons op.

Alstublieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3
U leest wat u wel en niet krijgt in onze basispensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U krijgt alle informatie over alle onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1 : uw pensioenregeling in het kort.
Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij Mijn pensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioenfonds bp kent ook een Nettopensioenregeling, met een eigen Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 Nettopensioenregeling (pdf)

Welcome to Pension Fund bp

Would you rather read the information about your pension plan in English?

Pensioen 1-2-3 Gross Pension Plan (pdf)

Pensioen 1-2-3 Net Pension Plan (pdf)

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid krijgt u vanaf een leeftijd die afhangt van de levensverwachting. U leest hierover meer op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
U heeft dan misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons wel eerder met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat u verdient.
 • het aantal jaren dat u werkt.
 • de regels in ons pensioenreglement.

Uw pensioenbedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw brutosalaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024).
 • Over het salaris dat overblijft bouwt u elk jaar 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.
 • Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouwt u over het deel boven dit salaris geen pensioen op in deze pensioenregeling. Wilt u meer pensioen opbouwen? Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.

Een voorbeeld

Uw salaris is € 37.545,- bruto per jaar. De franchise is € 17.545,-. U bouwt dus over € 20.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. U bouwt daarover 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 375,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van het opgebouwde pensioen in alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening.

partnerenwezenpensioen

Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan geldt dit.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen voor uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u als u nog bij uw werkgever werkt? Dan krijgt uw partner ook een extra pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot dat moment waarschijnlijk hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij tijdelijk extra pensioen.

Het tijdelijk partnerpensioen is 10% van het ouderdomspensioen dat u bij ons opbouwde. Dit is maximaal € 28.626,- per jaar (2024).

Werkt u niet meer bij uw werkgever? Of bent u inmiddels met pensioen? Dan krijgt uw partner dit extra pensioen niet als u overlijdt.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent.
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een notariële samenlevingsovereenkomst. Of u heeft een onderlinge partnerverklaring, waarin u afspreekt dat u zorg draagt voor elkaar en een gemeenschappelijk huishouden heeft.
 • U sprak af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.

Kijk voor alle voorwaarden bij Partnerpensioen. Via Mijn pensioen kunt u uw partner aanmelden. Stuur ons ook een kopie van uw samenlevingsovereenkomst..

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 23e jaar
Dit is voor elk kind 14% van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind of een kind dat u erkent of adopteert.
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind.

Lees ook deze informatie
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent, blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij meer mee aan uw pensioen dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent.

Werkt u nog voor een deel? Dan blijft u voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. U en uw werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. Dit geldt als u een WIA-uitkering krijgt. Voor uw arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80 tot en met 100% 100%

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? En is uw salaris hoger dan € 71.628,84 per jaar (2024), de WIA-inkomensgrens? Dan krijgt u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Dit is maximaal € 163.381,- per jaar (2024). Daarnaast krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Alle voorwaarden staan in ons pensioenreglement in laag 3.

Laat het ons weten als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Kruis - geen kleur

In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Word u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

 • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
 • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen bij uw werkgever blijft werken.
 • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
 • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en al uw pensioen dat u via het werk opbouwde. U vindt er ook de nettobedragen.

C. Inkomen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Er gelden dan waarschijnlijk ook andere belastingregels. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal over een salaris tot € 137.800,- per jaar (2024).

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening. U krijgt uw pensioen straks elke maand. En zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Wilt u pensioen opbouwen boven een salaris van € 137.800,- per jaar? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf? Alle regels vindt u in ons nettopensioenreglement onder laag 3.

opbouw

Uw opbouwpercentage is 1,875%

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw brutosalaris in dat jaar:

 • Van dat salaris halen we eerst de franchise af. U krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van uw pensioen.
 • Het salaris dat overblijft, is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.

Werkt u parttime? Dan is uw salaris lager dan als u 100% werkt. U bouwt dus minder pensioen op. U en uw werkgever betalen ook minder premie.

Er is ook een maximum. Is uw salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouwt u over dit hogere salaris geen pensioen op in deze regeling. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf?. Alle regels vindt u in ons nettopensioenreglement onder laag 3.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 37.545,- bruto per jaar. De franchise is € 17.545,-. U bouwt dus over € 20.000,- pensioen op. Over die pensioengrondslag bouwt u 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 375,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw jaarlijkse verhogingen bij op. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen elke maand pensioenpremie. U betaalt in 2024 zelf een premie van 2,63% van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt de rest. Hij kan u vertellen hoeveel dit precies is.

De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons. Hij houdt uw deel van de premie in op uw brutosalaris. U leest op uw loonstrook hoeveel uzelf betaalt.

Uw pensioengrondslag is…
… uw brutosalaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024). Werkt u parttime? Dan is uw pensioengrondslag lager. U bouwt dus ook minder pensioen op.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een baan bij BP Raffinaderij Rotterdam B.V. of BP Europa SE – BP Nederland. Daarom bouwt u pensioen op in onze basispensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Bent u het niet eens? Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan.

Als u een klein pensioen heeft

 • Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.
 • Is uw pensioen lager dan € 592,51 per jaar in 2024? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verhogingen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder de komende jaren groter? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elke pensioenuitvoerder. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor uw andere Pensioen 1-2-3 op de website van die pensioenuitvoerder.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Soms kan waardeoverdracht niet direct
Is de financiële situatie van uw andere pensioenuitvoerder niet goed genoeg? Dan kan waardeoverdracht volgens de Nederlandse regels niet direct. Voor ons pensioenfonds geldt dit niet. Er zijn 2 situaties:

 • Als u uw pensioen meeneemt naar ons
  Gaat het financieel niet goed met uw oude pensioenuitvoerder? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude uitvoerder tot de financiële situatie weer goed is. Daarna krijgt u van ons een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.
 • Als u later een andere baan krijgt
  Gaat het financieel niet goed met uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij ons fonds tot de financiële situatie van uw nieuwe uitvoerder weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Heeft u meerdere pensioenpotjes? Omdat u al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over uw pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat u weet wat de verschillen zijn tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als u solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als u uw oude pensioen wilt meenemen als u een nieuwe baan heeft.

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Pensioen opbouwen boven een salaris van € 137.800,-

U mag in deze regeling pensioen opbouwen over een salaris tot € 137.800,- per jaar (2024). U betaalt geen loonbelasting over de premie. Zo is de opbouw van pensioen voor iedereen in Nederland financieel voordelig.

Wilt u méér pensioen opbouwen? Dan kunt u bij ons meedoen aan onze nettopensioenregeling. U bouwt dan ook pensioen op over uw salaris boven € 137.800,- per jaar. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. U betaalt wél loonbelasting over de extra premie.

Wilt u meer weten over de extra pensioenregeling? Vraag dit dan aan uw werkgever. U kunt zich bij hem ook aanmelden. U leest meer in ons Nettopensioenreglement in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Eerder met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Maar u kunt uw pensioen ook op een ander moment laten ingaan.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Uw pensioen gaat dan ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 58e met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijgt u ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. U leest uw AOW-leeftijd op SVB.nl.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e met pensioen gaan? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw 68e bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u vóór uw 68e met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met de pensioenplanner in Mijn pensioen.

hoog_laag_laag_hoog

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dus in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijd pensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot uw 68e. Gaat u voor een deel met pensioen? Dan is uw pensioen straks hoger dan als u direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de voorwaarden

 • U vraagt uw werkgever of u minder mag gaan werken. Vindt uw werkgever het goed dat u deels met pensioen gaat? Stuur hem dan een aanvraag om deels met pensioen te gaan.
 • U kunt vanaf uw 58e jaar deels met pensioen gaan.
 • Gaat u éérder dan 5 jaar voor uw AOW deels met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde.
 • In die situatie is er een maximum aan het deel van uw pensioen en het deel dat u nog werkt. Samen is dit niet meer dan de werktijd in uw arbeidsovereenkomst.
 • Gaat u binnen 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. U kiest zelf hoeveel pensioen u wilt.
 • U gaat uiterlijk op uw 68e jaar helemaal met pensioen.
 • U kunt pensioen aanvragen voor 10%, 20%, 30% of 40% van een volledige werkweek bij uw werkgever
 • U kunt uw pensioen 1 keer per jaar tot maximaal 40% verhogen.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement basispensioenregeling in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U berekent het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.

hoog_laag_laag_hoog

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen. U kiest dit als u stopt met werken bij uw werkgever. Of als u met pensioen gaat.

Als u een ex-partner heeft
Heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen)? Dan heeft dat gevolgen voor het pensioen van uw partner. Het partnerpensioen én het bijzonder partnerpensioen mogen samen niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen (verevend ouderdomspensioen)? Dan mag u dit deel van uw ouderdomspensioen niet ruilen.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Meer weten?

 • U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U berekent het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.
hoog_laag_laag_hoog

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

Dit zijn de afspraken

 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.
 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • U kiest dit als u met pensioen gaat.
 • Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.
 • U kunt 25%, 50%, 75% of 100% van het partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen.
 • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt

Meer weten?

 • U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Uw pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt.
 • Wilt u weten hoeveel extra pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner in Mijn pensioen.
hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een vast bedrag aan pensioen zolang u leeft. Maar misschien wilt u eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft.

Dit zijn de afspraken

 • De 1e periode mag duren tot uw 70e of 75e. Of tot uw AOW ingaat.
 • Uw lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van uw hogere pensioen.
 • Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Deze keuze kan alleen als u helemaal met pensioen gaat. En dus niet als u dit voor een deel doet.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner in Mijn pensioen. U leest álle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. Dit is misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld op het risico dat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan uw pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U betaalt premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. Gaat het financieel niet goed met ons pensioenfonds? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Dit spraken we met elkaar af.

indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2023 minder kopen dan in 2022. Dit heet inflatie.

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen
Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Uw pensioen gaat dan maximaal 4% per jaar omhoog. Maar alleen als het pensioenfonds aan alle voorwaarden voldoet. We besluiten elk jaar of we uw pensioen verhogen. Dit heet toeslagverlening.

De afgelopen jaren verhoogden wij uw pensioen zo
Per 1 januari 2023 verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers met 4%. U ziet in deze tabel ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

verhoging van uw pensioen stijging van de prijzen* verlaging van uw pensioen
1 januari 2022 2,7% 2,7% -
1 januari 2021 1,3% 1,3% -
1 januari 2020 2,6% 2,6% -
1 januari 2019 1,7% 1,7% -
1 januari 2018 1,4% 1,4% -
1 januari 2017 0,3% 0,3% -
1 januari 2016 0,6% 0,6% -

*De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vóór 1 januari 2016 groeide uw pensioen mee met uw eigen salaris
De afgelopen jaren stegen de prijzen even hard als het pensioen. Daardoor kunt u nu evenveel kopen met uw pensioen als in het verleden. Ook de komende jaren kunnen we uw pensioen waarschijnlijk evenveel verhogen als de prijzen.

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd
We verwachten dat we dit de komende jaren ook niet hoeven te doen.

Lees ook deze informatie

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Hebben we een tekort? Dan vult uw werkgever dit tekort aan. Ons pensioenfonds sprak dit met hem af. We verlagen uw pensioen niet.

Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioen te regelen:

 • Kosten voor de administratie
  Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3, uw Uniform Pensioenoverzicht en deze website.
 • Kosten om de pensioengelden te beheren
  Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken we transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als we aandelen of obligaties kopen. Of verkopen.

U leest meer over de kosten in het jaarverslag in laag 3.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

U heeft een nieuwe baan. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze basispensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde mee nemen naar ons pensioenfonds
Bouwde u al pensioen op in een vorige baan? Dan kunt u dit pensioen meestal meenemen naar ons pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioen. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Bent u het niet eens met onze opgave? Dan blijft uw pensioen bij uw oude pensioenfonds staan.

Als u een klein pensioen heeft

 • Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.
 • Is uw pensioen lager dan € 592,51 per jaar (2024)? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Uw pensioen staat bij elkaar als u kiest voor waardeoverdracht
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder. Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenuitvoerder om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Is de kans op verhoging van uw pensioen bij uw nieuwe uitvoerder de komende jaren groter? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. U leest het bij hoe zeker is uw pensioen?.

Kijk voor uw andere pensioen 1-2-3 op de website van die pensioenuitvoerder. De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken.

arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan bent u arbeidsongeschikt.

Bent u minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen
U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betalen wij meer mee aan uw pensioen dan als u voor een deel arbeidsongeschikt bent .

Zo werkt het
In deze tabel leest u hoeveel pensioen u blijft opbouwen op onze kosten. Dit geldt als u een WIA-uitkering krijgt:

U bent arbeidsongeschikt voor: U blijft dan pensioen opbouwen voor:
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80% of meer 100%

Stuur ons de informatie van het UWV
Wordt u arbeidsongeschikt? Of wordt u méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen uw pensioen dan snel voor u regelen. U krijgt daarover dan een brief. We houden u ook op de hoogte als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u misschien een uitkering van de overheid. Krijgt u een lage uitkering? Dan vullen wij uw uitkering aan. U krijgt dan een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken.

U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Kijk op UWV.nl voor de informatie van de overheid. Natuurlijk hoort u het van ons als u een aanvullend pensioen krijgt.

Bedenk goed hoe uw pensioen er uitziet als u arbeidsongeschikt wordt
U ziet bij Mijn pensioen welk deel wij voor u betalen. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heeft u meer inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of samenwonen. Of als u geregistreerd partners wordt

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Dat kan alleen als u en uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. U toont dit aan door ons een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of een partnerverklaring te sturen. In de partnerverklaring geeft u beiden aan dat u een gezamenlijke huishouding heeft en dat u voor elkaar zorgt. Meld uw partner ook bij ons aan via Mijn pensioen

U leest meer bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Kijk bij Partnerpensioen.

Bedenk of u extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor uw partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat u zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Wilt u extra pensioen voor uw partner regelen? Dat kan met een Anw-hiaatverzekering. Vraag uw verzekeraar om meer informatie.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner krijgt dit deel van uw pensioen dan bij pensionering. U kunt samen wel andere afspraken maken. U legt die vast in een overeenkomst bij uw huwelijk of scheiding.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. En welke afspraken u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van u? En maakte u afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor uw ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. U moet de verdeling van uw pensioen dan onderling regelen.

Woont u in het buitenland? Meld uw ex-partner dan bij ons af
Dat doet u via Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Woont u in Nederland? Dan horen wij van uw gemeente dat u uit elkaar bent.

Woonde u samen? Dan hoeft u niets te doen voor het ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen als u samenwoonde. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Meestal hoeft u hiervoor niets te doen. Wij regelen de verdeling voor u. We trekken het pensioen voor uw ex-partner af van het pensioen voor een nieuwe partner.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wilt u niet dat uw ex-partner later partnerpensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een scheidingsovereenkomst. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Geef die afspraken wel aan ons door.
 • Woonde u samen? En hadden u en uw partner een gezamenlijke huishouding volgens de regels in het pensioenreglement? Dan heeft uw ex-partner óók recht op partnerpensioen als u hem of haar bij ons aanmeldde. Tenzij u samen andere afspraken over het partnerpensioen maakte. Laat ons altijd weten wat uw afspraken zijn. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente. Meld uw ex-partner ook bij ons af. Dat doet u via Mijn pensioen.

Wilt u meer informatie?
Bijvoorbeeld over hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft? Kijk bij Wat moet ik doen bij… Scheiden of Einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar of in het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Zo kunnen we u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel ons dan gerust.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen. Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager wordt. We gaan voor hun pensioen namelijk uit van het ouderdomspensioen dat u tot dan opbouwde.

U kunt misschien zelf maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijgt u een nieuwe baan? Dan gaat u daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen.

U hoeft het ons niet te laten weten als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. Uw partner en kinderen krijgen ook minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u 100% blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering ook over 80% salaris pensioen op. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Dat berekent u in onze pensioenplanner in Mijn pensioen.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan bouwt u tijdelijk geen pensioen op. U blijft wel verzekerd voor partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen. Zo krijgt uw partner een pensioen als u overlijdt tijdens uw verlof.

U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Bekijk of u zelf pensioen kunt blijven opbouwen
Stopt de opbouw van uw pensioen? Dan kunt u misschien zelf iets regelen om uw pensioen op peil te houden.

U hoeft ons niet te informeren als u verlof opneemt
Wij horen dit van uw werkgever.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

U leest precies hoeveel AOW u later krijgt. En hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij de verschillende pensioenuitvoerders. U ziet ook wat u netto krijgt.

Uw pensioen bij ons pensioenfonds vindt u bij Mijn pensioen. Of kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht, dat vindt u ook in Mijn pensioen, bij Mijn archief. U krijgt dit overzicht elk jaar van ons. Werkt u niet meer bij uw werkgever? Dan is dit elke 5 jaar.

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U heeft verschillende keuzes voor uw pensioen. U kunt bijvoorbeeld uw oude pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u pensioen opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij uw een vaste pensioenaanspraak opbouwt.

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het reglement in laag 3.

Uw franchise
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen pensioen op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel pensioen opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om uw pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Percentage van uw jaarlijkse pensioenopbouw
U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit uw opbouwpercentage.

Let op! Heeft u ook een aanvullende regeling? Hiervoor gelden andere regels. Kijk in het reglement in laag 3 voor meer informatie.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

Uw factor A is het pensioen dat u in een jaar opbouwde. Dit bedrag staat op uw Uniform pensioenoverzicht. Met uw factor A kunt u berekenen hoeveel extra pensioen u van de Belastingdienst in dat jaar mag opbouwen. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Tel dan de bedragen van uw factor A bij elkaar op. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

We hebben uw pensioenoverzicht aangepast
Vanaf 2021 ziet u op uw pensioenoverzicht ook de netto betaalde premies voor de berekening van uw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van uw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Wilt u uw jaarruimte berekenen? Gebruik dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.

vragen

Als u vragen heeft

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website bij Met pensioen gaan. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3.
…uw eigen pensioenbedragen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.