Het Pensioenakkoord

Nadat in de zomer van 2019 kabinet en de landelijke sociale partners op hoofdlijnen een Pensioenakkoord sloten, is er een jaar lang hard aan de uitwerking gewerkt. Sociale partners hebben inmiddels ingestemd met de uitwerking van het akkoord. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af. In het debat op 14 juli spraken naast de coalitiepartijen ook SGP, PvdA en Groen Links hun steun uit.

De inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel is uitgesteld naar 1 januari 2023
Demissionair minister Koolmees heeft op 10 mei bericht dat de beoogde inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Hiermee verschuift ook de uiterste datum waarop overgestapt moet worden naar het nieuwe pensioenstelsel naar 1 januari 2027. Pensioenfonds bp maakt samen met de werknemersvertegenwoordigers afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen.

Waarom nieuwe regels?
Een veranderende omgeving maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Pensioen is in Nederland goed geregeld. Maar een aantal afspraken leidde in de afgelopen jaren wel steeds vaker tot problemen. Zo konden veel pensioenfondsen de pensioenen niet verhogen of moesten ze zelfs korten. Ook zorgden de veranderingen op de arbeidsmarkt ervoor dat het stelsel niet meer goed aansloot.

Wat verandert er?
Het nieuwe Pensioenakkoord moet de problemen oplossen en tegelijk het goede van het oude stelsel (solidariteit en het met elkaar delen van risico’s) behouden. Belangrijke veranderingen zijn:

  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel (benieuwd naar uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd? Kijk op wijzeringeldzaken.nl).
  • Niet de hoogte van de uitkering, maar de hoogte van de premie wordt leidend.
  • Uw pensioen kan eerder stijgen, maar ook eerder dalen: uw pensioen beweegt mee met de economie.
  • Iedereen krijg een persoonlijke pensioenpot.

We houden u op de hoogte
De afspraken worden nu eerst vastgelegd in een wet. Daarna bekijken bp en de werknemersvertegenwoordigers wat de precieze gevolgen zijn voor onze deelnemers. En zij maken afspraken over hoe ze het Pensioenakkoord toepassen. Op dit moment verandert er dus nog niets voor u. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering, informeren wij u daar uiteraard over.