Uitkomsten van ons Risicopreferentieonderzoek

Bedankt voor het laten horen van uw stem!
151 deelnemers (17% van alle uitgenodigde actieve deelnemers, waarvan het e-mailadres bij ons bekend is) hebben het onderzoek ingevuld. Een respons van 17% is een representatieve afspiegeling van het actieve deelnemersbestand. De informatie die is ingevuld is zeer nuttig voor het pensioenfonds. Wij danken iedereen die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen.

Waarom is er een Risicopreferentieonderzoek gehouden?
Uw ingelegde premie voor uw toekomstige pensioen wordt belegd. Hoeveel pensioen u krijgt, staat vooraf niet vast. Iedereen gaat verschillend om met deze onzekerheid. Hier hebben wij uw mening over gevraagd in het Risicopreferentieonderzoek. We nemen u graag mee in de uitkomsten.

Wat doet Pensioenfonds bp met de uitkomsten?
De uitkomsten van het onderzoek helpen ons bij het vaststellen van ons beleggingsbeleid en welke pensioenregeling het beste past bij onze deelnemers. In ons Risicopreferentieonderzoek vroegen wij u hoeveel risico u wilt nemen en op welke manier u een tegenvaller kunt opvangen. Ook vroegen wij om uw mening over het gebruik van een buffer en hoe u denkt over de hoogte van de premie.

De uitkomsten in grote lijnen
  • We lieten zien hoeveel het te verwachten pensioen kan toenemen als u meer risico loopt, maar ook dat het pensioen meer kan tegenvallen als u meer risico loopt. Dit is een afweging tussen opbrengst en risico. Iedereen heeft hier zijn of haar voorkeur aangegeven en het merendeel van de deelnemers accepteert onzekerheid in de hoogte van zijn of haar pensioen. Hoeveel risico dit is varieert per deelnemer.
  • Bijna de helft van de deelnemers wil zelf kiezen hoeveel risico ze lopen met de beleggingen. Een derde wil dat het pensioenfonds dat bepaalt.
  • We zien dat ouderen minder risico willen lopen dan jongeren.
  • We zien dat het te verwachte pensioen op de pensioendatum voor 8 van de 10 deelnemers hoger ligt dan het pensioenbedrag dat zij verwachten nodig te hebben.
  • Verreweg de meeste deelnemers geven aan een eventuele verlaging van het pensioen van 20% op te kunnen vangen doordat zij bijvoorbeeld spaargeld hebben of doordat zij ergens anders inkomsten uit ontvangen.
  • De helft van de deelnemers wil dat er evenveel premie wordt betaald voor hun pensioen als nu. 4 op de 10 deelnemers wil dat er meer premie wordt ingelegd, waarbij 3 van deze 4 de voorkeur aangeeft dat ze zelf kunnen kiezen hoeveel extra premie dit is.
  • Ruim de helft wil één of enkele jaren eerder met pensioen dan 68 jaar, wetende hoeveel het pensioen dan lager uitvalt. 1 op de 5 deelnemers hoeft niet eerder met pensioen.
  • De pensioenbedragen in het pensioenoverzicht zullen in de toekomst meer bewegen dan nu. 7 op de 10 deelnemers maken zich hier geen of hooguit een beetje zorgen over.

Deelnemers waren positief over het onderzoek
Ondanks dat een aantal deelnemers het onderwerp lastig vonden, lazen we doorgaans veel ‘goed’ en ‘prima’ terug in de open antwoorden.

Het Pensioenfonds gaat de ingevulde informatie verwerken
De opgehaalde informatie wordt gebruikt om te bepalen welke risico’s deelnemers willen, maar ook kunnen nemen. De risicohouding die past bij de deelnemers kan hiermee worden bepaald. Dit wordt vertaald naar een beleggingsbeleid. In de toekomst wordt u vaker naar uw mening gevraagd. Fijn als u hier (weer) aan mee wilt doen. Uw mening is belangrijk.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen 
Controleer of u uw privé-e-mailadres heeft geregistreerd op Mijn pensioen. Als u uw privé e-mailadres doorgeeft, kunnen wij u altijd digitaal bereiken. Ook als u met pensioen bent of uit dienst gaat.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling op onze website
Op onze Pensioenakkoord pagina vindt u veel informatie over de veranderingen. Pensioenfonds bp heeft in mei 2022 een werkgroep samengesteld, die de belangen van de verschillende doelgroepen behartigt en u op de hoogte houdt. Maak kennis met de werkgroep en kijk op Mijn pensioen voor de laatste updates van de werkgroep.

BLIJF OP DE HOOGTE OVER HET PENSIOENAKKOORD

LEES DE UPDATES OP MIJN PENSIOEN