Update Wet toekomst pensioenen

Op weg naar het nieuwe pensioen

Inmiddels is het Bedrag ineens wederom uitgesteld. Bekijk de webpagina Wat gaat er veranderen? voor de laatste informatie. 

De Wet toekomst pensioenen is behandeld en goedgekeurd door de Tweede kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel gaan de nieuwe regels in. Naar verwachting is dit op 1 juli 2023. Het pensioenfonds heeft vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om alle aanpassingen door te voeren.

 

Bedrag ineens is uitgesteld naar 1 januari 2024
In het wetsvoorstel staat dat het onderdeel Bedrag ineens op 1 juli 2023 in werking treedt. Dit is inmiddels uitgesteld. Bedrag ineens betekent dat u tot 10% van uw pensioen direct bij pensionering in één bedrag kunt opnemen. In dit artikel gaan we in op het uitstel van Bedrag ineens.

De keuzemogelijkheid van Bedrag ineens is opnieuw uitgesteld
Minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet de Tweede Kamer weten dat deze keuzemogelijkheid ‘voorlopig’ opschuift naar 1 januari 2024. De invoering is vertraagd omdat de voorbereidingstijd voor pensioenfondsen en verzekeraars te kort is. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers goed informeren en de regeling aanpassen. Vandaar het uitstel.

Gaat u in 2023 met pensioen? Dan kunt u gebruik maken van de bestaande keuzes
In 2023 is het door de vertraging in de wetgeving niet mogelijk om een Bedrag ineens te kiezen. Onze pensioenregeling kent verschillende andere mogelijkheden om uw pensioen aan uw wensen aan te passen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen eerder met pensioen te gaan. Ook kunt u kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren na uw pensionering en later een lagere uitkering. Kijk voor alle keuzemogelijkheden bij pensionering op onze website.

Gaat u na 1 januari 2024 met pensioen? Dan kunt u kiezen voor Bedrag ineens
Bij de keuzemogelijkheid van Bedrag ineens kunt u tot 10% van uw pensioen direct bij pensionering in één bedrag opnemen. Het is één van de afspraken die het kabinet en de sociale partners maakten in het Pensioenakkoord. Deze keuzemogelijkheid is inmiddels een paar keer uitgesteld. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Om ‘bedrag ineens’ op 1 januari 2024 in te laten gaan, moet de goedkeuring voor de zomer worden gegeven. Het kan dus zijn dat de invoering nog verder wordt uitgesteld.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het opnemen van een Bedrag ineens
Ook heeft een Bedrag ineens gevolgen voor uw pensioenuitkering en kan het gevolgen hebben voor uw toeslagen en belastingen. Meer informatie over de Wet toekomst pensioenen en Bedrag ineens vindt u op onze pagina Pensioenakkoord.