Hoe staat het met de nieuwe pensioenregeling?

Peter-Paul

De werkgroep die de afgelopen twee jaar de overgang naar de nieuwe regeling heeft voorbereid, bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Twee leden van de werkgroep, Peter-Paul van Tilborg, tevens voorzitter van het Dutch Management Committee en Paul Koole, al vele jaren betrokken bij Pensioenfonds bp in diverse bestuursfuncties en momenteel afgevaardigde van de gepensioneerden, geven uitleg over de stand van zaken. Hoewel er zeker wel pittige discussies zijn gevoerd benadrukken beiden dat het overleg positief en constructief is verlopen. Paul: “Er is goed geluisterd naar elkaars standpunten. We hebben een evenwichtig voorstel gemaakt waar iedereen ook achter staat.”

De grote lijnen van het voorstel zijn benoemd
Hoe gedetailleerd is het voorstel? Wat staat erin? Peter-Paul: “Voor alle belangrijke onderdelen hebben we adviezen gegeven. Dus over het soort contract, de hoogte van de premie, over het deel van het salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd. Op een paar punten na, zoals de keuze van uitvoerder is alles benoemd.”

Het is zeker niet zo dat alles nu is afgetikt en vaststaat. “De sociale partners zijn volledig vrij om zelf beslissingen te nemen. Het kan zijn dat de ondernemingsraden en hun adviseurs tot andere besluiten komen. Of dat de werkgever voor een andere opzet kiest”, zegt Peter-Paul. Maar een grove koerswijziging ligt volgens hem niet voor de hand omdat vertegenwoordigers van de werkgever en de ondernemingsraden ook aan de werkgroep deelnemen.

De inhoud van de nieuwe regeling nog dit jaar definitief
Voor Nederlandse fondsen schrijft de wet voor dat de inhoud van de nieuwe regeling vóór 1 januari volgend jaar bekend moet zijn. Ook bp met een Belgisch fonds streeft hiernaar. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe regeling dan ook ingaat. Als bekend is hoe de nieuwe regeling eruitziet moet er van alles aangepast en geregeld worden op het gebied van de uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de administratie, de beleggingen, etc. De nieuwe pensioenregeling gaat, zoals het er nu uitziet, in vóór 2028. 

De nieuwe regeling richt zich op de toekomst en niet op het pensioen zoals dat in het verleden is opgebouwd. Deelnemers hebben straks twee ‘pensioenpotjes’ naast elkaar. Het ene gaat over het pensioen dat wordt opgebouwd via de nieuwe regeling en het andere betreft pensioen dat onder de oude regeling is opgebouwd. Het overzetten (invaren) van opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regeling zoals dat bij sommige andere fondsen gebeurt, is voor het bp pensioenfonds niet mogelijk omdat het fonds in België is gevestigd.

Wie de nieuwe regeling gaat uitvoeren is nog niet duidelijk
Het voorstel van de werkgroep gaat niet over de uitvoering van de nieuwe regeling. Peter Paul: “Dat is de volgende stap. Als duidelijk is hoe de nieuwe regeling eruitziet, kun je de vraag stellen hoe je die het beste kunt realiseren. Een van de opties is dat het huidige pensioenfonds de nieuwe regeling op zich neemt, maar dat is geen zekerheid. Het kan ook zijn dat er gekozen wordt voor een andersoortige uitvoering. Dit kan bijvoorbeeld zijn; aansluiten bij een ander pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een verzekerde regeling bij een verzekeraar.

Blijft de situatie van de gepensioneerden ongewijzigd?
Zij vallen immers onder de bestaande regeling, maar dat is de vraag. Paul: “Eén ding is zeker: de nieuwe regeling voor actieve deelnemers, wordt anders dan de oude. Bij de nieuwe regeling ligt het risico bij de deelnemer, bij de bestaande ligt het risico bij de werkgever. Dit is hoe de wet het voorschrijft. Als de nieuwe regeling ingaat, gaat de oude op slot. Het wordt een ‘slapend fonds’: er komt dan geen nieuw geld meer bij, er gaat alleen nog geld uit. Het wordt gaandeweg kleiner en kleiner. Het is de vraag hoe dat het beste kan worden uitgevoerd. Doorgaan zoals het nu gebeurt? Of wordt dat gaandeweg te duur, bijvoorbeeld vanwege de administratiekosten, en is een andere uitvoering beter? Andere opties zijn bijvoorbeeld dat de oude regeling wordt ondergebracht bij een andere uitvoeringsorganisatie. Of dat alle opgebouwde pensioenrechten, inclusief de lopende uitkeringen, worden ondergebracht bij een verzekeraar: buy out.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de nieuwe pensioenregeling?
Mis niets en geef uw privé-e-mailadres aan ons door. Zo blijft u op de hoogte, ook als u uit dienst gaat of met pensioen gaat. Ga naar Mijn pensioen en geef daar uw e-mailadres door. Om naar Mijn pensioen te gaan, heeft u de MFA-app nodig. Bekijk hiervoor de MFA-handleiding (pdf). Bekijk ook onze Pensioenakkoord webpagina met alle informatie overzichtelijk bij elkaar.