Pensioenreglementen op enkele punten gewijzigd

Het Bestuur van Pensioenfonds bp heeft de pensioenreglementen op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2024. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Actualiseren nieuwe cijfers
Zoals elk jaar veranderen er cijfers, zoals het maximaal salaris waarover u pensioen kunt opbouwen en het deel van uw salaris waar u geen pensioen over opbouwt, vanwege de AOW. Ook wel franchise genoemd. Deze cijfers, die elk jaar bepaald worden door de overheid, hebben wij aangepast.

De ‘flexibiliseringsfactoren’ veranderen per 1 juli 2024
Op het moment dat u met pensioen gaat, gebruiken wij rekenregels om uw pensioen vast te stellen. Ook wel flexibiliseringsfactoren of flexfactoren genoemd. We gebruiken de flexfactoren die gelden op het moment dat uw pensioen ingaat. Met deze factoren berekenen we de hoogte van uw pensioen als u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat of een deel van het partnerpensioen ruilt voor een hoger ouderdomspensioen.

Vanaf juli 2023 beoordelen we jaarlijks of we de flexfactoren moeten aanpassen. De flexfactoren worden in januari vastgesteld en gaan gelden vanaf 1 juli van dat jaar. In de planner worden de flexfactoren uiterlijk eind januari aangepast, zodat u kunt zien wat de invloed van de wijziging op de hoogte van uw pensioen is. 

U vindt meer informatie over de flexfactoren in bijlage 2 van het pensioenreglement en bij Pensioen 1-2-3, laag 3.

Wilt u meer lezen over de invloed van deze factoren op de berekening van uw pensioen?
In onze video ‘De werking van uw pensioen’ vertellen wij u meer over de pensioenkeuzes die u heeft en leggen wij u uit hoe de flexfactoren invloed hebben op deze pensioenkeuze. Lees ook onze notitie ‘Hoe wordt uw pensioen berekend als u vervroegd met pensioen wilt? (pdf)

De ingangsdatum waarop u pensioen opbouwt is vervroegd van 21 naar 18 jaar
Dit betekent dat een werknemer vanaf de eerste dag van de maand waarin hij of zij 18 jaar wordt, ouderdomspensioen opbouwt volgens de pensioenregeling van bp. Bent u net in dienst? Kijk voor meer informatie over de pensioenregeling bij Nieuw bij bp.

PENSIOEN 1-2-3

Heeft u nog vragen?
Neem Contact op met ons klantteam. U kunt mailen of bellen. Wij helpen u graag!