Pensioenakkoord update 4 staat voor u klaar

Nieuwe pensioen

De werkgroep heeft regelmatig overleg over het nieuwe Pensioenakkoord. In de Pensioenakkoord update houden zij u graag op de hoogte. U vindt deze nieuwe update en de eerdere gestuurde updates op Mijn pensioen in Mijn archief.

Waarvoor is de werkgroep opgesteld?
De werkgroep vertegenwoordigt de belangen van de verschillende doelgroepen. In deze werkgroep zitten leden vanuit de ondernemingsraden en de vakverenigingen, maar ook vertegenwoordigers namens de gepensioneerden, de werkgever en het pensioenfonds. Samen zorgen zij ervoor dat de juiste keuzes voor de bp pensioenregeling kunnen worden gemaakt. Benieuwd wie er in de werkgroep zitten? Bekijk het op onze website.

Meer lezen over het Pensioenakkoord?
Kijk voor meer informatie op onze webpagina Pensioenakkoord. Verder heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een website pensioenduidelijkheid.nl met informatie over het nieuwe Pensioenstelsel en de overgang ernaar toe ('transitie').