De rekenregels voor uw pensioenberekening zijn per 1-1-2023 aangepast

Op het moment dat u met pensioen gaat, gebruiken wij rekenregels om uw pensioen vast te stellen. Ook wel flexibiliseringsfactoren of flexfactoren genoemd. We gebruiken de flexfactoren die gelden op het moment dat uw pensioen ingaat. Met deze factoren berekenen we bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen als u eerder met pensioen gaat of een deel van het partnerpensioen ruilt voor een hoger ouderdomspensioen.

Uw pensioen kan lager zijn door de aangepaste rekenregels
De hoogte van de flexfactoren is vooral afhankelijk van de rentestand. In het afgelopen jaar is de rente flink gestegen, waardoor de flexfactoren zijn aangepast. De factoren worden in ieder geval eenmaal per 2 jaar vastgesteld. De nieuwe flexfactoren leiden mogelijk tot een lager pensioen. Flexfactoren worden gebruikt om de hoogte van het pensioen te berekenen als u uw pensioen in laat gaan voor uw 68e. Ook is dit van toepassing bij het uitruilen van het partnerpensioen en bij hoog-laag constructies. Als uw pensioen eenmaal is ingegaan, hebben wijzigingen van de flexfactoren geen invloed meer op de hoogte van uw pensioen.

Waarom worden de factoren aangepast?
Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houden toezicht op welke rekenregels pensioenfondsen hanteren. Als het pensioenfonds rekenregels gebruikt die niet gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten, kan de toezichthouder ingrijpen. Deze rekenregels moeten aansluiten op de actuele economische situatie. Daarom wijzigt het pensioenfonds de factoren elke 2 jaar. Als veranderingen in de rente of overlevingstafels* daar aanleiding toe geven, kan dit zelfs leiden tot een jaarlijkse aanpassing.

De pensioenplanner is vanaf eind januari aangepast aan de nieuwe rekenregels
Als u in dienst bent bij bp, kunt u met de pensioenplanner zelf rekenen met uw pensioen. Heeft u een berekening gemaakt met de pensioenplanner? Vanaf eind januari kunt u een nieuwe berekening maken in de pensioenplanner op basis van de aangepaste factoren. Ga hiervoor naar Mijn pensioen. Kijk voor alle keuzemogelijkheden bij Met pensioen gaan.

Heeft u voor 1 januari 2023 een berekening van ons ontvangen en gaat u in 2023 met pensioen?
De definitieve hoogte van uw pensioen kan lager zijn dan in uw ontvangen pensioenberekening. Op de pensioenplanner kunt u rekenen met de aangepaste factoren. Ga hiervoor naar Mijn pensioen. Kunt u niet op de planner? Neem dan contact op met ons klantteam. Kijk hiervoor bij Contact.

Wilt u meer lezen over de invloed van deze factoren op de berekening van uw pensioen?
Lees dan onze notitie ‘Hoe wordt uw pensioen berekend als u vervroegd met pensioen wilt?’

Uitleg berekening vervroegd pensioen

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met ons klantteam. U kunt mailen of bellen. Wij helpen u graag!

*Overlevingstafels beschrijven het sterfte- en overlevingspatroon in de bevolking. Het pensioenfonds gebruikt deze tafels om te bepalen hoe lang de pensioenen naar verwachting uitgekeerd moeten worden.