Verhoging van uw ingegane pensioen in 2023

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. Of het verhogen van uw ingegane pensioen lukt, hangt af van onze financiële situatie. De hoogte van de toeslagverlening is nog niet vastgesteld. Begin april verwachten wij u over de verhoging van uw ingegane pensioen te informeren.

Naar verwachting is er onvoldoende ruimte om volledig te indexeren
We krijgen op dit moment veel vragen binnen over de mogelijke verhoging van het pensioen per 1 januari 2023. In het pensioenreglement is geregeld dat de maximale toeslagverlening 4% per jaar is. De hoogte van de toeslagverlening over het ingegane pensioen hangt af van hoeveel winst er is behaald op de beleggingen en van de verplichtingen die het pensioenfonds heeft. Onder verplichtingen verstaan wij het totale bedrag dat wij uitkeren aan huidige en toekomstige pensioenen.

De verhoging van het pensioen kan de inflatie niet volledig compenseren
Voor het eerst sinds Pensioenfonds bp indexeert, is de inflatie hoger dan 4%. De afgelopen jaren hebben we regelmatig gezien dat Pensioenfonds bp een verhoging toekent, waar de meeste Nederlandse pensioenfondsen dit niet doen. Dit heeft te maken met de manier waarop de toeslagverlening wordt berekend door het fonds. Onze toeslag is niet gekoppeld aan de dekkingsgraad, zoals bij veel andere pensioenfondsen het geval is. Kijk bij Verhoging van pensioenen voor meer informatie.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons mailen of bellen. Wij helpen u graag!