We verhogen uw pensioen in 2022

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. We maken hierbij gebruik van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex. Of het verhogen van uw pensioen lukt, hangt af van onze financiƫle situatie. We hebben uw pensioen dit jaar kunnen verhogen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

Pensioenfonds bp probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden
In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We beslissen jaarlijks of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Lees meer bij bij Verhoging van pensioen.

Pensioenfonds bp verhoogt uw pensioen met 2,7%
De werkgever compenseert jaarlijks de inflatie voor actieve deelnemers en betaalt de kosten van deze toeslagverlening. Per 1 januari 2022 hebben wij uw pensioen verhoogd met 2,7%. Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers is de verhoging van de pensioenen gekoppeld aan de ontwikkeling van het beleggingsrendement. Ook de voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt dit jaar het pensioen verhoogd met 2,7%. Hier bovenop ontvangen zij in 2022 een inhaalindexatie van 0,02%. Dit geldt voor zowel de gepensioneerde als gewezen deelnemer die in 2021 een gedeeltelijke indexatie heeft ontvangen. Deze inhaalindexatie dekt een deel van de gemiste indexatie in 2021.

Gepensioneerden ontvangen een nabetaling van hun pensioenuitkering
Heeft u over de periode van 1 januari 2022 tot en met maart 2022 een pensioenuitkering ontvangen? Dan ontvangt u rond 25 april de nabetaling van de toeslagverlening, gelijk met uw pensioenuitkering over april 2022. De inhaalindexatie wordt later verrekend. U krijgt hier bericht over.