De pensioenregeling sinds 2015

Sinds 1 januari 2015 hebben BP Raffinaderij Rotterdam B.V. en BP Europa SE – BP Nederland 1 pensioenregeling. Iedereen die werkt voor BP Raffinaderij Rotterdam B.V., BP Europa SE – BP Nederland of een andere aangesloten onderneming bouwt pensioen op in de pensioenregeling die sinds 1 januari 2015 geldt. Een korte samenvatting van de pensioenregeling leest u hier. Het complete 'Reglement 2015 BP' vindt u bij de belangrijke documenten onder Statuten en reglementen.

De pensioenregelingen vóór 2015

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. had 3 pensioenregelingen

 1. pensioenregeling 2006
 2. pensioenregeling 2003
 3. pensioenregeling 1991

1. Pensioenregeling 2006
U bouwde pensioen op in de BPR 2006-regeling als:

 • u voor 1 januari 2015 uit dienst bent getreden bij BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (voor 1 juli 2007 Netherlands Refinery Company B.V.)
 • u niet voldoet aan de vereisten van de BPR 1991-regeling of de BPR 2003-regeling én
 • u 21 jaar of ouder bent

2. Pensioenregeling 2003
U bouwde pensioen op in de BPR 2003-regeling als:

 • u per 31 december 2002 meedeed aan de pensioenregeling van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (voor 1 juli 2007 Nerefco B.V.) die gold vóór 1 januari 2003 én
 • u op 1 januari 2003 jonger was dan 42 jaar én
 • u voor 1 januari 2006 uit dienst bent getreden bij BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

3. Pensioenregeling 1991
U bouwde pensioen op in de BPR 1991-regeling als:

 • u per 31 december 2002 meedeed aan de pensioenregeling van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (voor 1 juli 2007 Netherlands Refinery Company B.V.) die gold vóór 1 januari 2003 én
 • het dienstverband daarna niet is verbroken én
 • u geboren bent vóór 1 januari 1950

BP Europa SE – BP Nederland (BPNL) kende 3 pensioenregelingen

 1. pensioenregeling 2006
 2. pensioenregeling 2002
 3. pensioenregeling 1998

1. Pensioenregeling BPNL 2006
U bouwde pensioen op in de BPNL 2006-regeling als:

 • u vóór 1 januari 2015 uit dienst bent getreden bij BP Europa SE - BP Nederland en de aangesloten ondernemingen én
 • u niet voldoet aan de vereisten van de BPNL 1998-regeling of de BPNL 2002-regeling én
 • u 21 jaar of ouder bent

2. Pensioenregeling BPNL 2002
U bouwde pensioen op in de BPNL 2002-regeling als:

 • u niet voldoet aan de vereisten van de BPNL 1998 regeling én
 • u op 1 januari 2002 een arbeidsovereenkomst had met BP Europa SE - BP Nederland en de aangesloten ondernemingen én
 • u bent geboren vóór 1 januari 1950

3. Pensioenregeling BPNL 1998
U bouwde pensioen op in de BPNL 1998-regeling voor inactieven als:

 • u per 31 december 2001 gewezen deelnemer of pensioengerechtigde was aan de vóór 1 januari 2002 geldende pensioenregeling van BP Europa SE - BP Nederland en aangesloten ondernemingen én
 • u uw pensioenrechten heeft overgedragen naar Pensioenfonds BP Nederland.

of

 • u per 31 december 2001 deelnemer was aan de vóór 1 januari 2002 geldende pensioenregeling van BP Europa SE - BP Nederland en aangesloten ondernemingen én
 • u niet hebt ingestemd met de pensioenregeling per 1 januari 2002 én
 • u geen pensioen meer opbouwde per 31 december 2014