Uw Uniform Pensioenoverzicht vindt u in Mijn pensioen

Het UPO geeft u inzicht in uw pensioensituatie op 31 december 2020. U leest hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en kunt opbouwen tot uw 68e jaar. En ook hoeveel pensioen u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt of wat uw eventuele nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Het is nu al goed om te weten wat u later aan inkomen kunt verwachten
Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld minder werken, samenwonen of scheiden. Bereken met de pensioenplanner bij Mijn pensioen wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

U logt op een nieuwe manier in bij Mijn pensioen
Raadpleeg hiervoor de handleiding op de inlogpagina met QR-code. Dit is de pagina na uw reguliere inlog. U vindt de handleiding ook bij Belangrijke documenten.

Mijn pensioen

Meer over uw pensioen bij vorige werkgevers vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl
Op Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) vindt u een actuele inschatting van uw totale inkomen na pensionering van uw pensioen bij Pensioenfonds bp, maar ook bij andere pensioenuitvoerders. Hier staat ook hoeveel AOW u kunt verwachten.

Heeft u nu al een vraag over het UPO?
Kijk op 'Alles over uw UPO' om de veelgestelde vragen over het UPO te lezen. U vindt de vragen en antwoorden onderaan die pagina. Of neem contact met ons op.

Alles over uw UPO