We feliciteren de heer Sjoerd Gunnewijk

De heer Sjoerd Gunnewijk is als bestuurslid en later als lid van het DMC namens de werkgever en als voorzitter van het OFP jarenlang betrokken geweest bij het Pensioenfonds bp. Zijn deelname in het DMC stopte in 2019 omdat hij bp verliet. Vanwege zijn kennis en ervaring heeft VOBP de heer Sjoerd Gunnewijk voorgedragen als bestuurslid namens de gepensioneerden.

De nieuwe zittingstermijn start op 9 juni 2021
Er meldden zich geen tegenkandidaten en verkiezingen zijn daarom niet nodig. De zittingstermijn van Sjoerd Gunnewijk start op 9 juni en loopt af in 2025.

Wij feliciteren Sjoerd met zijn benoeming en wensen hem veel succes!