Goed nieuws: Pensioenfonds bp verhoogt uw pensioen in 2021

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met de inflatie, met als maximum 4%. We maken hierbij gebruik van de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex. Of het verhogen van uw pensioen lukt, hangt af van onze financiële situatie. We hebben uw pensioen dit jaar kunnen verhogen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

Pensioenfonds bp probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden
In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We beslissen jaarlijks of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Lees meer bij bij Verhoging van pensioen.

Bouwde u op 1 januari 2021 pensioen op bij Pensioenfonds bp?
Dan compenseert de werkgever de inflatie en betaalt de kosten van deze toeslagverlening. Daarom hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 verhoogd met 1,3%.

Heeft u eerder pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds bp óf bent u gepensioneerd?
De berekening van de toeslagverlening is dan anders. We kunnen uw pensioen verhogen als het pensioenfonds meer beleggingsrendement haalt dan wat nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van het beleggingsresultaat hebben wij uw pensioen per 1 januari 2021 kunnen verhogen met 1,14%. Helaas was ons beleggingsrendement niet hoog genoeg om de volledige toeslag te kunnen verlenen of om eerder gemiste indexatie in te halen.

Gepensioneerden ontvangen een nabetaling van hun pensioenuitkering
Heeft u over de periode van 1 januari 2021 tot en met mei 2021 een pensioenuitkering ontvangen? Dan ontvangt u rond 25 mei de nabetaling van de toeslagverlening, gelijk met uw pensioenuitkering over mei 2021.