De invloed van de coronacrisis op uw pensioen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie. De aandelenmarkten zijn geraakt en de rente blijft laag. Daardoor zijn de beleggingsresultaten van veel financiële instellingen verslechterd. Ook de beleggingsresultaten van Pensioenfonds BP zijn gedaald.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
De financiële effecten van de coronacrisis kunnen leiden tot een minder goede financiële situatie van ons pensioenfonds. Dit heeft geen gevolgen voor uw opgebouwde pensioen. De werkgever is namelijk verplicht om een eventueel financieel tekort van het pensioenfonds aan te vullen. Het pensioenfonds heeft dat met de werkgever afgesproken.

Pensioenfonds BP probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden
In de pensioenregeling van BP staat wat de werkgever en de werknemers hebben afgesproken over de toeslagverlening. Het is de ambitie om de pensioenen jaarlijks net zoveel te laten stijgen als de inflatie, met 4% als maximum. Hierbij hanteren we de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit heet de Consumentenprijsindex. Er is geen extra geld gereserveerd voor de toeslagverlening. We nemen jaarlijks een besluit over of de pensioenen verhoogd kunnen worden.

Bouwt u pensioen op in het pensioenfonds?
Dan compenseert de werkgever de inflatie en betaalt de kosten van deze toeslagverlening. Begin dit jaar hebben we de pensioenopbouw kunnen verhogen met 2,6%. Of we de pensioenen ook in 2021 kunnen verhogen wordt pas eind dit jaar besloten. 

Bent u gepensioneerd of heeft u pensioen opgebouwd?
De berekening van de toeslagverlening is dan anders. We kunnen uw pensioen verhogen als het pensioenfonds meer beleggingsrendement haalt dan wat nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Helaas was ons beleggingsrendement niet hoog genoeg om uw pensioen per 1 januari 2020 te verhogen. Of we de pensioenen ook in 2021 kunnen verhogen wordt pas eind dit jaar besloten Maar dit zal afhangen van de beleggingsresultaten en ook ontwikkeling van de rente speelt hierbij een belangrijke rol.