We feliciteren de heer Paul Koole

Jarenlang is de heer Paul Koole als bestuurslid en later als lid van het DMC namens de werkgever betrokken geweest bij het Pensioenfonds BP. In 2019 stopte zijn deelname in het DMC omdat hij met pensioen ging. Bij zijn vertrek gaf hij aan zich kandidaat te willen stellen als opvolger van de heer Jan Nieuwenhuize die op 1 juni 2020 aftreedt. Vanwege zijn kennis en ervaring heeft Seconer Paul Koole voorgedragen als bestuurslid namens de gepensioneerden.

De nieuwe zittingstermijn start op 1 juni
Er meldden zich geen tegenkandidaten en verkiezingen zijn daarom niet nodig. De zittingstermijn van Paul Koole start op 1 juni 2020 en loopt af in 2024.

Wij feliciteren Paul met zijn benoeming en wensen hem veel succes!